CGI Eesti AS ja KEMIT sõlmisid lepingu Ilmapanga uuendamiseks. Ilmapank on meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste seireandmete kogumise infosüsteem, mis kogub andmeid seirejaamade võrgust. Kogutud andmed on sisendiks Keskkonnaagentuurile (KAUR), kus andmeid monitooritakse, talletatakse ja analüüsitakse. Ilmapanka kasutavad kõik KAURi ilmateenuse osutajad. Arendustööd valmivad 2023. aasta suve lõpuks.

Ilmapank on tööriist, mida kasutatakse nii igapäevases operatiivtöös kui ka erinevate kliimateenuste pakkumisel. Andmed on kasutuses nii ilmaprognooside ja hoiatuste koostamisel, rahvusvahelises andmevahetuses ning neid kuvatakse nii ilmateenistus.ee veebilehel kui ILM+ äpis. Kliimateenuste puhul on andmed sisendiks kliimaülevaadetele, - normidele ja riskianalüüsiks.

Ilmapank võtab vastu seirevõrgust laekuvaid seireandmeid nii ühe minuti, 10 minuti kui ka ühe tunnise sammuga  ning edastab need kliimainfosüsteemi. Keskkonnaagentuuri seirevõrk on pidevalt laienenud ja andmete mahud on kasvanud, mistõttu on tekkinud vajadus Ilmapanga jõudlust parendada, et tagada andmete õigeaegne edastamine rahvusvahelisse võrku. CGI Eesti aitab ajakohastada Ilmapanga tehnoloogiabaasi, parandada üldist jõudlust ja andmete töötlemise kiirust, et pidada sammu varasemast suurema andmemahuga. Infosüsteemile lisatakse uuenduste käigus ka täiendavaid funktsionaalsusi, mis omakorda aitavad lihtsustada seda kasutavate töötajate töövooge.

Ketlin Karp, KEMITi projektijuht-analüütik, toob samuti välja väga hea koostöökogemuse ja CGI huvi keskkonnateemade osas. „CGI on tugev partner, kuna tunneb meie valdkonna spetsiifikat, on vastutustundlik ja lahendustele orienteeritud ettevõte. Meie mõlema jaoks on oluline, et projekt jõuaks meie ehk tellija jaoks väärtust loova tulemuseni. Praktilise poole pealt toob Karp välja järgmist: „CGI teab, kuidas Ilmapank toimib, oskab vastata tekkinud küsimustele ning pakkuda lahendusi.“

Ahto Luuri, AS CGI Eesti ärijuhi hinnangul seob ettevõtet Keskkonnaagentuuri ja KEMITiga pikaajaline ja meeldiv koostöö. „Oleme Ilmapanka arendanud alates 2022. aastast ning samuti on üheskoos loodud ka näiteks jääkaart, mis satelliidiandmeid analüüsides annab Keskkonnaagentuurile vajaliku info jää olukorra kohta veekogudel. Jääkaart on omakorda oluliseks sisendiks paljudele teistele  asutustele. Keskkonnahoid ja roheteemad laiemalt on CGI Eesti jaoks olulised. On rõõm, et oleme läbi aastate saanud panustada erinevatesse keskkonnaga seotud projektidesse,“ ütleb Luuri.

KEMIT
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KEMIT) on professionaalne ja keskkonnasõbralik IT partner.
KEMIT tagab kaasaegsed, kvaliteetsed ja kasutajasõbralikud IT töövahendid ja teenused Keskkonnaministeeriumi haldusala töötajatele ning e-teenused avalikkusele.
 
www.kemit.ee
 
KESKKONNAAGENTUUR
Keskkonnaagentuur on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus, mis loodi 1. juunil 2013. aastal Keskkonnateabe Keskuse (KTK) ning Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) ümberkorraldamisel.

www.keskkonnaagentuur