Viimased aastad on meid kostitanud parajate väljakutsetega. Ajad on keerulised, kuid me ei saa unustada heategevust. Paratamatult mõeldakse heategevusele pühade paiku, kuigi võiks öelda, et viimane aasta on olnud mõnes mõttes erandiks - eestlaste rahaline ja ajaline panus abistamisesse on olnud märkimisväärselt suur läbi kogu aasta.

Nii oleme ka meie püüdnud anda eeskuju ja panustada nii hästi kui oskame ning nii palju kui võimalik. Olgu selleks puude istutamine, talgud loomade varjupaigas ja loomapargis, IT tehnika annetamine või hoopis otsene rahaline toetus mõnele organisatsioonile. Kui tahta muuta maailma, peab esmalt muutma iseend. Usume siiralt, et ka väike muutus loeb - ükski panus ei ole liiga pisike, et jätta valehäbist heategu tegemata. Kutsume üles kõiki inimesi ja ettevõtteid tegema jõukohaseid samme maailma paremaks kohaks muutmisel.

Avaldame mõtteaineks viis soovitust CGI Eesti meeskonnaliikmetelt, kuhu ning miks annetada:

Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu SA - Eesti esimene eraalgatuslik vähiravi toetusfond. Fondi eesmärk on toetada vähihaigeid ja nende peresid, kelle ravi hetkel riik katta ei suuda.

Paikass MTÜ - Paikass on vabaühendus, mis on suunatud tänavakasside aitamisele Paides. MTÜ majandab vaid annetustest – nendest tasutakse jooksvad kulud, kassitoa üüri, toidu- ning kliinikuarved. Suurte ühingute kõrval on igati paslik mäletada ka väikesemaid, sest just neil kipub olema vähem ressurssi.

Eesti Autismiliit - liidu eesmärgiks on toetada autismispektri häirega inimesi ja nende peresid; kaitsta nende õigusi. Koolitada ja nõustada kõiki võrgustikuliikmeid, kellel on kokkupuuteid autismispektri häirega. Olla koostööpartneriks kõigile asjaomastele institutsioonidele nii riiklikul kui ka kohalikul tasemel.

Eesti Loomaaiasõprade Selts - seltsi põhieesmärk on ühendada inimesi, kes soovivad parandada väljaspool oma loomulikku elukeskkonda elavate metsloomade elutingimusi. Selts kogub annetusi Tallinna loomaaia tegevuste ning eriprojekti raames ka Ukraina loomaia Feldman Ecopark jaoks.

CGI Eesti siiras tänu ja selle aasta rahaline abi läks majasisese hääletuse põhjal organistasioonile, kelle liikmed riskivad otseselt oma eludega, töötavad ennast ribadeks ning vaatamata suurimatele katsumustele ei anna kunagi alla - SLAVA UKRAINI. Ühingu praegune kampaania on "Lootuse jõulud Ukrainas", mille raames viiakse rindejoone läheduses elavatele ukrainlasele abipakke, mis toidavad ja soojendavad. Mittetulundusühingu korralduslik pool on aukartust äratav - kui operatiivselt, optimaalselt ning kiiresti asju korraldatakse ning korda aetakse. Iga sent selle organisatsiooni pangakontol realiseeritakse eesmärgipõhiselt ning meie kõigi eesmärk on Ukraina võit, rahu Euroopas ja mujal maailmas. Loomulikult soovitame annetada ka neile!

SLAVA UKRAINI koduleht: https://slava.ee/

Rahulikku vana lõppu ja õnnelikku uut aastat!