Eesti, 10. May 2017

Hiljuti avaldatud uuring CGI Global 1000 näitab, et 75% ettevõtetest soovivad vähendada kulusid ning usuvad, et parim viis seda teha on kaasajastada IT-teenuseid. Seetõttu peetakse IT-teenuste kaasajastamist organisatsioonide IT-osakondade olulisimaks ülesandeks. Teiste tähtsamate eesmärkidena toodi välja organisatsiooni kaitsmist küberrünnakute ja muude digitaalsete ohtude eest ning IT-valdkonna suutlikkust anda reaalaja infot igas ettevõtte aspektis (vastavalt 55% ja 46% vastanuist).

Uuringu tulemusi kommenteerinud CGI Eesti äriarendusdirektor Mart Mäe ütles, et sedavõrd ambitsioonikate ja paljusid tegevusi hõlmavate eesmärkide elluviimine nõuab erakordselt suurt juhtimistäpsust. „Kogu ettevõtte IT lihtsalt „pilve viimine“ ei ole mõistlik ega üldjuhul ka võimalik. Ettevõtte digitaalse ümberkujundamise eelduseks on kogu organisatsiooni tegevust toetava infotehnoloogia käsitlemine tervikuna ja kaasaegse pilvetehnoloogia sidumine ettevõtte teiste IT-lahendustega,“ rõhutas Mäe.

CGI, toetudes globaalsele oskusteabele, pakub nüüd ka Eestis uuenduslikku ja end juba rahvusvaheliselt tõestanud IT-rakendust, mis võimaldab hallata erinevaid tarkvarasid ühtsel platformil ning seeläbi ükskõik kui ulatuslikke organisatsioonisiseseid muudatusi kiiresti ja efektiivselt ellu viia. Tarkvara Unify360 näol on tegu hübriid-pilvelahendusega, mille abil saab ühtses keskkonnas hallata nii klientide eritarkvara, standardtarkvara kui ka teenusena sisseostetavat tarkvara (SaaS). Unify360 ühildab tüüpiliselt ühidamatuteks peetavaid süsteeme ning on hõlpsalt kohandatav iga organisatsiooni eripärale ja tegevusvaldkonnale. Kasutamise hõlbustamiseks on see varustatud erinevate praktiliste liidestustega nagu kliendiportaal, tüüprakendused, tegevusmudelid ning -raamistikud.

Vaata lisaks: Unify360 factsheet