Head kliendid!

Mõni nädal tagasi andsime teada, et oleme pühendunud teenuse osutamise jätkumisele sellel keerulisel ajal. Koostöös teie ja teie meeskondadega näeme iga päev teie tohutuid püüdlusi tulla vastu kõigi klientide ja/või kodanike, töötajate ja kogukondade vajadustele.

Meie meeskondadel üle maailma on privileeg teha teiega koostööd kriisile reageerimises, koondades kiirelt ressursse ja süsteeme, et aidata teil toetada ühiskonna elutähtsat tegevust, tagades samal ajal meie asjakohaste töötajate turvalisuse. Paljude kriitiliste reageerimismeetmete hulgas on koos teiega saanud võimalikuks järgnev:

  • Sadade tuhandete töötajate kiire üleminek kaugtööle tänu suurendatud ribalaiusele, kaugtöö turvalisusele ja koostöötarkvara kiirele kasutuselevõtmisele;
  • Kiirete muudatuste rakendamine tööhõive- ja majanduslikes toetusprogrammides, võimendades meie olemasolevaid intellektuaalomandi lahendusi mitme geograafilise piirkonna ja tööstusvaldkonna jaoks;
  • Kaugühendused ja virtuaalsed õpikeskkonnad miljonitele lastele enam kui 1700 koolis üle Euroopa, samuti algatasime teadusele, tehnoloogiale, inseneriteadustele ja matemaatikale keskenduvad virtuaalsed hariduslaagrid lastele üle terve Põhja-Ameerika;
  • Montreali Südameinstituudi digitaalse värbamis- ja jälgimisplatvormi väljatöötamine ja kasutuselevõtmine. See võimaldab patsientidel, kellel on diagnoositud COVID-19, turvaliselt registreeruda kliinilisele uuringule nimega COLCORONA, mis laieneb nüüdsest ka teistele riikidele peale Kanada. Võite ka edaspidi meie peale kindel olla, et toetame teie reageeringuid tekkivatele kriisiolukordadele kui paindlik partner, kes abistab teid kriitiliste teenuste säilitamisel.

Äri- ja tehnoloogiliste prioriteetide silmas pidamine

Oleme teadlikud kriisi mõjudest, liikudes edasi taasavamise faasidesse ja „uude normaalsusesse“. Samal ajal kui valitsused töötavad välja kodus püsimise piirangute leevendamise plaane, kavandavad teie organisatsioonid teie enda järgmisi samme. Ehkki teie majandusharu ja geograafiline tegevusulatus kujundavad teie taastumise rada ja tempot, mängib tehnoloogia paljude eesseisvate katsumustega toime tulemisel keskset rolli – alates võimaluste leidmisest hüppeliselt suurenenud nõudluse täitmiseks kuni uue ärireaalsusega silmitsi seismiseni.

Peale lühiajalise taasavamise, mille kestus ja lähenemisviis on erinevad, nõuavad struktuurilised mõjud teie tööstusharudes uusi ärimudeleid ja -tavasid. Need võivad esineda muutuvate ökosüsteemide ja tarneahelate ning tööjõu muudatuste kujul – kõik see nõuab koroonaviiruse-eelse arusaama kohandamist.

Oleme pühendunud sellele, et CGI oleks teie jaoks paindlik äripartner, keda iseloomustavad finantstugevus, otsene võimekus ja valdkondlikud teadmised, mis aitavad muutustega kohanemisel oma äri- ja tehnoloogilisi prioriteete silmas pidada. Tihedas koostöös loodame ühiselt luua lahendusi, mis sobivad teie muutuvate vajadustega.

Reageeri, kohane ja edenda: teadmised ja teenused, mis aitavad teil eeloleval teekonnal edasi liikuda

Usume, et kõik organisatsioonid liiguvad praeguses kriisis ja eelolevates etappides eri tempoga. Me nimetame neid etappe reageerimiseks, kohanemiseks ja edendamiseks. Kõigi nende etappide jooksul oleme valmis tegema koostööd, et kasutada tehnoloogiat teie äristrateegiate eduka rakendamise kiirendamiseks järgmistel viisidel.

  • Reageerime, et pöörata tähelepanu kriisi ajal toimimise otsestele vajadustele, sealhulgas teie tegevusele, töötajatele, klientidele ja kogukondadele avalduva mõju haldamine.
  • Kohaneme, et tulla toime taktikaliste katsumustega, mis on seotud kriisifaasist väljumisega ja kiiresti muutuvate uute ärinõuetega, mis on sageli väga ulatuslikud.
  • Edendame toimimismudelid, mis võimaldaksid kriisi järel uutmoodi suhelda klientide, töötajate, tarnijate, valitsuste ja kodanikega.

Alustame tänasest oma uue algatusega „Reageeri, kohane, edenda“, et jagada teadmisi ja teenuseid, mis aitavad teil edasi liikuda pandeemia eri etappides. Kooskõlas meie organisatsioonikultuuriga jagame neid teadmisi ja teenuseid igapäevase suhtluse kaudu otse teie meeskondadega uute probleemidega tegelemisel. Kutsume teid üles lugema lähemalt aadressil cgi.com/3R, kuhu lisame pidevalt väljavaateid ning kus anname teada võimalustest teie ja teie meeskondade abistamiseks koos lugudega sellest, kuidas me klientidega koostööd teeme.

Meie ülemaailmse pühendunud meeskonna nimel soovime teid tänada võimaluse eest toetada teid ja teie kliente.

Parimate soovidega

George D. Schindler
president ja tegevjuht

Julie Godin
juhatuse kaasesimees ja asepresident,
strateegiline planeerimine ja ettevõtte arendamine