Süsteemiintegratsioon võimaldab omavahel liita erinevaid süsteeme ja tehnoloogiaid. Oluline on, et uued integreeritavad komponendid töötaksid korrektselt koos vanade olemasolevate komponentidega. Edukas süsteemiintegreerimine võimaldab kiirendada ja arendada nii andmeedastust kui ka kliendi protsesse. Kahaneb vigade esinemise võimalus, paraneb töö kvaliteet ning väheneb ka töö tegemiseks kuluv aeg.

Meil on erinevate süsteemide integreerimise ja juurutuse kogemust praeguseks juba ligi kümme aastat, seda nii Eestis kui välismaal. Nõustame süsteemide valikul, aitame juurutada valmistarkvara, vajaduse korral täiendades seda ärisektori- või kliendispetsiifiliste kohandustega. Saame abiks olla süsteemiintegratsiooni eri etappidel alates analüüsist, kohandamisest, juurutamisest ning lõpetades testimise ja koolitusega. Samuti aitame oma kliente liidestamisel teiste olemasolevate ja uute süsteemidega ning pakume abi andmete üleviimisel vanadest süsteemidest uutesse.

Oleme valmis aitama vananenud tehnoloogiatel põhinevate süsteemide toimimise analüüsi ja dokumenteerimisega ning ülekolimisega tänapäevasematele platvormidele.