Eesti, 27. November 2017

IT-ettevõtte CGI üleilmsest uuringust selgus, et digipööret ehk kaasaegsete IT-lahenduste igakülgset kasutamist äri edendamisel peab oluliseks 85% ettevõtete IT- ja tegevjuhtidest. Enam kui kolmekordistunud on ettevõtete arv, kel on välja töötatud ka vastav digipöörde elluviimise strateegia  – 2016. aastal oli strateegia ja tegevusplaan loodud 12%, tänavu aga 40% küsitletud ettevõtetest. Küberturvalisust pidas oluliseks 74% ning andmekaitse ja muude õiguslike regulatsioonidega vastavuses olemist 62% vastanuist.

„Juhtivate ettevõtete jaoks on kõikjal maailmas olulisim infotehnoloogiaga seonduv prioriteet  üleminek digitaalsele tegevusmudelile, jõudsalt on kasvanud ka investeeringud protsesside automatiseerimisse ja tehisintellekti praktilisse rakendamisse,“ sõnas CGI Eesti äriarendusjuht Mart Mäe. „80% ettevõtetest on teinud märkimisväärseid investeeringuid andmeanalüütikasse, et reaalaja täppisandmete abil oma käivet suurendada ja kulusid optimeerida.“

Mart Mäe lisas, et on selgelt näha, kuidas tehnoloogia areng ja tarbijate ootused on viinud ettevõtted ning avaliku halduse organisatsioonid murdepunktini, kus organisatsioonisiseste protsesside ja juhtimise digitaliseerimisele pole alternatiivi. „Küsimus ei ole enam mõnda aega mitte „kas?“ ja „millal?“, vaid „mil moel?“ ja „kui kiiresti?“ Digipööre toimub siinsamas meie silme all ning need, kes jõuavad uuele efektiivsustasandile kiiremini, omandavad sellega märkimisväärse konkurentsieelise,“ selgitas Mart Mäe.

„Oluline on seejuures rõhutada, et edukas digipööre eeldab lisaks investeeringutele ja tegevusplaanile ka muudatusi organisatsioonikultuuris ning vajab juhtkonnapoolset toetust ja eestvedamist. Digipööre võib olla väga suur raputus eeskätt nende ettevõtete jaoks, mis on ehitatud üles aastakümneid tagasi n-ö digieelses keskkonnas. Seetõttu tuleb digipöörde elluviimisel lisaks kiirusele ja otsustavusele olla ka kaasav, toetav ja kõikide oluliste pisiasjadega arvestav,“ rääkis Mart Mäe.

Uuringu tarbeks intervjueeriti 1300 ettevõtete IT- ja tegevjuhti üle maailma.