Koostöös CGI teiste harukontoritega alustas CGI Eesti Mobility tiim tegevust 2010. aastal. Meie välja töötatud lahenduste eesmärk on automatiseerida liikuvate töötajate juhtimiseks vajalikke tööprotsesse, kasvatades sellega ettevõtte tootlikkust ning vähendades kulusid. Selleks aitame koostööpartneritel välja töötada ja kasutusele võtta innovatiivseid töövõtteid ja -vahendeid, mis liikuvate töötajate igapäevategemisi lihtsustavad.

Oleme teostanud mitu edukat tarkvaraarendusprojekti ekspordi suunal, kus klientideks on Põhjamaades tuntud posti- ja logistikafirma ning rahvusvaheliselt tuntud gaasifirma. Ühel aitasime välja arendada mobiilse rakenduse efektiivsemaks kullerteenuse osutamiseks ning teisel tervikliku infosüsteemi gaasiballoonide tarnete jälgimiseks. Lisaks on meie tooteportfellis olemas ka mitmeid konkreetsetele teenindusvaldkondadele mõeldud mobiilse tööjõu juhtimise lahendusi.

Mobilog on CGI loodud toode, mis on mõeldud liikuva tööjõu efektiivseks haldamiseks ning koosneb tööde planeerimiseks mõeldud kontoritöötaja vaatest ning liikuvatele töötajatele mõeldud mobiilirakendusest. Mobilog on lihtsasti liidestatav ettevõttes kasutusel olevate infosüsteemidega, koondades seeläbi ülesannete täitmiseks vajaliku informatsiooni. Lahendus võimaldab tööülesandeid planeerida ning nende täitmist reaalajas jälgida, registreerida töötajate tööaega, genereerida sõiduplaane ning täita aruandeid.