Iga ettevõtte äriprotsessid on tänapäeval seotud arvutite ning infosüsteemidega. Selleks, et neist töövahenditest võimalikult palju kasu oleks, peab lahendus peale selle, et see on õigesti projekteeritud ning arendatud, olema ka järjepidevalt hooldatud.

Usaldusväärse koostööpartneri olemasolul vähenevad ettevõtte kulud ning süsteemitõrgete riskid, sest puudub vajadus personalihalduseks ja -otsinguteks. Samuti paraneb infrastruktuuri hoolduse kvaliteet, kuna teenuseosutajal on tihtipeale ühe spetsialisti asemel erinevate teadmiste ja oskustega töötajad, kelle poole eri muredega pöörduda.

Meil on pikaajaline kogemus nii infrastruktuuri kui ka erinevate rakenduste haldus- ja tugiteenuste pakkumisel. CGI spetsialistid on valmis hoolitsema teie ettevõtte kõige kriitilisemate süsteemide eest, sealhulgas

  • ärikriitiliste rakenduste tugiteenused – ERP-süsteemid, meiliserverid, andmebaasid;
  • infrastruktuuri haldusteenused – serverid, võrgusõlmed, arvutitöökohad, printerid;
  • kasutajatugi – IT-spetsialisti abi kaughalduse vahendusel, automatiseeritud süsteemide seire.