PARIS, 05. February 2021

CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) sõlmis 10-aastase IT-teenuste haldamise lepingu FashionCube’iga, mis esindab Euroopa turul kuut juhtivat moekaubamärki. Selle lepingu alusel haldab CGI kogu FashionCube’i IT-tegevust, et suurendada liikmeks olevate kaubamärkide sünergiat ja hoogustada nende ümberkujundamist. Lepingu potentsiaalne väärtus on 96 miljonit eurot.

FashionCube on majandusüksus, mis ühendab kuut moekaubamärki: Pimkie, Jules, Bizzbee, Orsay, Grain de Malice ja Rouge Gorge. 2017. aastal loodud FashionCube on ökosüsteem, kus kaubamärgid jagavad väärtusloome maksimeerimiseks ressursse, oskusteavet ja uuendusi. Väga konkurentsitihedas ja pidevalt arenevas valdkonnas tegutsedes soovib FashionCube oma kaubamärgid põhjalikult ümber kujundada, et saavutada positiivse mõjuga mood.

„Rõivatööstuses on tormilised ajad,“ ütles FashionCube’i tegevjuht Jean-Christophe Garbino. „Seetõttu on FashionCube’i kaubamärgid alustanud ümberkujundamisprotsessi, mille ühine eesmärk on luua uus, moele positiivset mõju avaldav ärimudel. Et see ümberkujundamine oleks tõhus, on vaja oskusteavet ja tipptasemel tehnoloogilisi uuendusi, mida CGI lisaks hallatud teenuste kaudu saavutatud suurepärasele töökvaliteedile pakubki. Oleme veendunud, et võime CGI asjatundlike ja pühendunud meeskondade peale kindlad olla.“

FashionCube on usaldanud CGI-le kogu oma IT-tegevuse haldamise ja juhtimise, sealhulgas kasutajateenused, rakenduste hoolduse ja uuendamise ning toimingud ja taristu uuendused. Sellega seoses liituvad kuue kaubamärgi 61 töötajat neljas riigis (Prantsusmaal, Saksamaal, Hispaanias ja Poolas) CGI-ga. Partnerlus hõlmab ka FashionCube’i organisatsiooni infosüsteemide rajamist järgmise kolme aasta jooksul.

CGI, kes on ennast hallatud teenuste valdkonnas edukalt tõestanud, seab endale lepingu täitmisel järgmised eesmärgid:

  • teenuse kvaliteedi parandamine,
  • IT sünergia maksimeerimine,
  • peamiste ümberkujundamisprojektide kiirendamine,
  • teenuste väärtusloome suurendamine.

„Olen uhke, et FashionCube meid usaldab ja meiega sellise olulise lepingu sõlmib,“ lisas CGI Hauts-de-France’i piirkonna ning üleilmse kaubandus- ja tarbijateenuste tippkeskuse asepresident Daniel Lecerf. „Meie tipptasemel töökvaliteedi maine, ekspertteadmised kaubandus- ja tarbijateenuste vallas ning lai teenuste valik võimaldab meil toetada FashionCube’i kogu selle väärtusahelas. Lisaks on meil rõõm tervitada 61 uut kolleegi, kellest umbes 40 ühineb meie meeskonnaga Lille’is. Nendel uutel CGI spetsialistidel on võimalus teha karjääri meie ettevõttes, mille kultuur sarnaneb suuresti FashionCube’i omaga.“

Teave CGI kohta
1976. aastal asutatud CGI on üks maailma suuremaid sõltumatuid IT- ja ärinõustamisteenuste osutajaid. CGI-s töötab 76 000 konsultanti ja spetsialisti üle maailma, et pakkuda mitmesuguseid läbivteenuseid alates strateegilisest IT- ja ärinõustamisest kuni süsteemide integreerimise, hallatud IT- ja äriprotsessiteenuste ning intellektuaalomandi lahendusteni. CGI töötab klientidega kohaliku kontori ja üleilmse rakendusvõrgustiku kaudu, mis aitab klientidel oma organisatsiooni digitaalselt ümber kujundada ja kiiremini tulemusi saavutada. CGI 2020. aasta käive oli 12,16 miljardit Kanada dollarit ning CGI aktsiad on noteeritud TSX (GIB.A) ja NYSE (GIB) börsil. Lisateavet leiate aadressilt cgi.com.

Tulevikku suunatud teave ja avaldused
Selles pressiteates on esitatud Kanada väärtpaberiseaduse tähenduses „tulevikku suunatud teave“ ja Ameerika Ühendriikide 1995. aasta eraväärtpaberitega seotud kohtuvaidluste reformimise seaduse ja muude Ameerika Ühendriikide asjakohaste safe harbour’i sätete tähenduses „tulevikku suunatud avaldused“. Kogu tulevikku suunatud teave ja avaldused tehakse teatavaks ja avalikustatakse Kanada ja Ameerika Ühendriikide väärtpaberiseaduste safe harbour’i sätetele tuginedes. Tulevikku suunatud teave ja avaldused hõlmavad kogu teavet ja avaldusi CGI kavatsuste, plaanide, ootuste, veendumuste, eesmärkide, edaspidiste tulemuste ja strateegia kohta, samuti mistahes muud teavet või avaldusi, mis on seotud tulevaste sündmuste või oludega ning mis ei ole otse ega ainuüksi seotud ajalooliste faktidega. Tulevikku suunatud teave ja avaldused sisaldavad sageli selliseid sõnu nagu „uskuma“, „hinnang“, „ootama“, „kavatsema“, „ennustama“, „ette nägema“, „plaanima“, „prognoosima“, „kavandama“, „eesmärk“, „otsima“, „püüdma“, „potentsiaal“, „jätkama“, „siht“, „võib“, „võib osutuda“, „võiks“, „peaks“ ja muid sarnaseid väljendeid erineval kujul. See teave ja avaldused põhinevad meie ettekujutusel varasematest suundumustest, praegustest oludest ja eeldatavatest tulevastest arengusuundadest, samuti muudel üldistel ja spetsiifilistel eeldustel, mis meie arvates on konkreetses olukorras asjakohased. Selline teave ja avaldused on aga oma olemuselt seotud ebakindluse ja riskidega, millest paljud ei sõltu CGI-st ja mille tulemusel tekib võimalus, et tegelikud tulemused võivad meie tulevikku suunatud teabes või avaldustes väljendatud ootustest märkimisväärselt erineda. Need riskid ja ebakindlus hõlmavad muu hulgas järgmist: turuga seotud riskid, näiteks klientide äritegevuse tase, mida mõjutavad majanduslikud ja poliitilised tingimused; välised riskid (näiteks pandeemiad) ja meie võime pidada uute lepingute läbirääkimisi; meie valdkonnaga seotud riskid, nagu konkurents, ja meie võime meelitada ligi ja hoida kvalifitseeritud töötajaid, arendada ja laiendada oma teenuseid, jõuda uutele turgudele ja kaitsta meie intellektuaalomandi õigusi; meie äriga seotud riskid, näiteks kasvustrateegiaga seotud riskid, sealhulgas uute tegevuste integreerimine, ülemaailmsele tegevusele omased finants- ja tegevusriskid, valuutariskid, tulumaksuseadused, meie võime saavutada soodsaid lepingutingimusi, osutada teenuseid ja nõudeid sisse nõuda ning küberturvalisuse rikkumiste ja muude juhtumitega kaasnevad maine- ja finantsriskid; samuti muud riskid, mis on avaldatud selles pressiteates, CGI aasta ja kvartali tegevusaruannetes ning muudes meie avalikustatud dokumentides, sealhulgas meie Kanada väärtpaberiasutusele (CSA, elektrooniline dokumendisüsteem SEDAR aadressil www.sedar.com) ja USA väärtpaberite ja börsitehingute komisjonile (SEC, elektrooniline dokumendisüsteem EDGAR www.sec.gov) esitatud dokumentides. COVID-19 pandeemiaga seotud riskide kohta vaadake meie aasta ja kvartali tegevusaruande peatükki 10.1.1 Pandeemiaga seotud riskid. Kui ei ole sätestatud teisiti, on selles pressiteates sisalduv tulevikku suunatud teave ja avaldused esitatud käesoleva kuupäeva seisuga ning CGI loobub igasugusest kavatsusest või kohustusest tulevikku suunatud teavet ja avaldusi uue teabe, tulevaste sündmuste mõjul või muul põhjusel avalikult uuendada või muuta, välja arvatud juhul, kui see on kohaldatava seadusega nõutud. Kuigi usume, et meie eeldused, millel tulevikku suunatud teave ja avaldused põhinevad, olid selle pressiteate väljaandmise kuupäeval mõistlikud, hoiatatakse lugejaid, et nad tulevikku suunatud teabele ega avaldustele liigselt ei tugineks. Lisaks tuletatakse lugejatele meelde, et tulevikku suunatud teavet ja avaldusi esitatakse ainult selleks, et toetada investoreid ja teisi huvilisi meie eesmärkide, strateegiliste prioriteetide, äriväljavaadete ning eeldatava tegevuskeskkonna mõistmisel. Lugejaid hoiatatakse, et selline teave ei pruugi muudel eesmärkidel olla asjakohane. Lisateavet riskide kohta, mis võivad põhjustada meie tegelike tulemuste olulise erinevuse meie praegustest ootustest, leiate CGI aasta ja kvartali tegevusaruannete peatükist „Riskikeskkond“ (seal esinevat teavet on viidetena esitatud ka selles hoiatavas teadaandes). Samuti hoiatame lugejaid selle eest, et ülalnimetatud riskid ning CGI aasta ja kvartali tegevusaruannetes ja muudes dokumentides avaldatud riskid ei ole ainsad, mis meid võivad mõjutada. Täiendavad riskid ja ebaselgus, mida me praegu ei tea või mida peame praegu ebaoluliseks, võivad avaldada olulist kahjulikku mõju ka meie finantsseisundile, finantstulemustele, rahakäibele, äritegevusele või mainele.

ALLIKAS: CGI Inc. 

Lisateave:

Investorid
Maher Yaghi
Investorsuhete asepresident

maher.yaghi@cgi.com
+1 514-415-3651

Meedia
Giuseppina Forino
Avalikud suhted, Lääne- ja Lõuna-Euroopa

giuseppina.forino@cgi.com
+33 1 57 87 44 75