Eesti, 19. May 2017

CGI Eesti alustab 30. mail taas CGI Akadeemia ürituste sarjaga, kus tutvustatakse erinevaid IT-võimalusi, mille abil arendada oma ettevõtte tooteid ja teenuseid ning muuta olemasolevaid efektiivsemaks ja kasumlikumaks. 

„Tänapäeval on ettevõtlus ja IT väga tihedalt seotud. IT võimalusi targalt ära kasutades saab selle kuluüksusest tuluüksuseks muuta, sest IT abil saavad ettevõtted turule tuua uusi teenuseid ning pakkuda tänaseid tooteid ja teenuseid oluliselt efektiivsemalt ja kasumlikumalt,“ sõnas CGI Eesti äriarendusjuht Mart Mäe. „Pärast majanduskriisi on IT-kulutusi iga-aastaselt kärbitud: ühelt poolt seetõttu, et kulud olid paisunud liiga suureks ja teisalt seetõttu, et tänases infoühiskonnas on keeruline leida häid ning kvaliteetseid “ära tasuvaid” ideid ja lahendusi, mida enda ettevõttes rakendada. Kolmandaks – tihti on keeruline oma vajadust kellelegi teisele selgeks teha, kui ei ole head paralleeli või näidet tuua.  Tegelikult on ettevõtte IT-vedurit lihtne õiges suunas liikuma panna – selleks on tarvis kursis olla maailma parimate praktikatega ning võtta neist üle juba end tõestanud praktikad ja neid omakorda aja jooksul veelgi paremaks muuta. Kuigi jalgratta taasleiutamine tundub põnev ja huvitav, siis tihti ei ole selline protsess kasumlik,“  selgitas Mart Mäe.

„CGI on esindatud 40 riigis üle maailma ning meil on globaalne ärialase IT kogemus  ja praktika, mida hakkame oma akadeemiates huvilistele jagama,“  lausus Mart Mäe. „Esimeses, praktilisemat laadi CGI Akadeemias räägitakse äriettevõtete IT-projektide tellimisest – projekti edukus sõltub paljuski sellest, kuidas tellija on kirjeldanud probleemi ning sõnastanud eesmärgid. Ühtlasi analüüsitakse erinevate projektide plusse ja miinuseid, koostöömudeleid ning seda, milline peaks olema tööde järjekord ühes heas IT-projektis. Loengu lõpuks pannakse kokku IT-projekti tegemise näidisplaan ning loodan, et kõik küsimused saavad vastused. “