27. januar 2022

Stor, global undersøgelse fra it-virksomheden CGI afslører markant forskel på miljøbevidstheden blandt virksomheder i Skandinavien, Europa og Nordamerika. Det stærke fokus på bæredygtighed øger vigtigheden af at digitalisere forsyningskæderne for at skabe transparens over for kunderne og arbejde målrettet med miljøfremmende tiltag

Hele syv ud af ti virksomheder i Skandinavien mener, at bæredygtighed er "vigtigt" for deres evne til at skabe værdi for deres kunder og øvrige interessenter. Og mere end halvdelen af dem, nemlig 44 procent, betegner bæredygtighed som "meget vigtigt."

Dermed er virksomhederne i Skandinavien langt foran med at prioritere bæredygtighed. 
Det viser en stor undersøgelse fra CGI - en førende leverandør af strategisk rådgivning og it-services - som i '2021 CGI Voice of Our Clients' har gennemført dybtgående interviews med 1.695 forretnings- og it-ledere fra hele verden.

Undersøgelsen afslører store forskelle, når man sammenligner de skandinaviske virksomheders fokus på bæredygtighed med resultaterne globalt, på europæisk plan og i Nordamerika.

  • 57 procent af de globale virksomheder mener, at bæredygtighed er "vigtigt," og 21 procent finder det "meget vigtigt"
  • 62 procent af de europæiske virksomheder mener, at bæredygtighed er "vigtigt," og 25 procent finder det "meget vigtigt"
  • 44 procent af de nordamerikanske virksomheder mener, at bæredygtighed er "vigtigt," og kun 11 procent finder det "meget vigtigt"

Michael Hermansen, adm. direktør for CGI i Danmark, glæder sig over den skandinaviske førerposition. Han peger dog samtidig på, at udviklingen betyder et øget pres på virksomhederne for at digitalisere deres forsyningskæder og leve op til de voksende krav:

"Når kunder og samarbejdspartnere stiller krav om øget bæredygtighed, vokser behovet for at virksomhederne både rapporterer på deres bæredygtighed og samtidig arbejder aktivt og målrettet på at forbedre den," siger han.

'Et produkt - flere hundrede datapunkter

Som eksempel fortæller Michael Hermansen, at det at kortlægge bæredygtigheden for blot ét enkelt produkt ofte kræver flere hundrede datapunkter om råvarer, forarbejdning, emballage, transport m.v.

"Digitale løsninger er ganske enkelt en forudsætning for at sikre dokumentation og sporbarhed  - og for at opsamle data, der kan omsættes til konkret handling. Morgendagens vindere er dem, som lykkes med at digitalisere deres forsyningskæder og imødekommer kundernes krav om gennemsigtighed og bæredygtighed," slutter Michael Hermansen.


Få mere at vide om CGI's årlige, globale undersøgelse af verdens førende virksomheders forretnings- og it-prioriteter her:

https://www.cgi.com/en/voice-of-our-clients