Informationsstrømmene flyder fra og til din virksomhed. Fra og til leverandører, samarbejdspartnere og kunder. Hvad nu hvis alle informationer kan flyde frit og elektronisk? At det er dig, som definerer og kontrollerer kanalerne. At du styrer informationslogistikken (Information Logistics).

Kan alle dine informationer flyde frit og elektronisk?

Information Logistics. Sådan benævner vi den række af services, som kan gøre en effektiv forskel i din virksomheds hverdag. Vi kan i dag tage imod information uanset medie eller format. Vi bearbejder, overvåger og arkiverer information for efterfølgende at transportere og præsentere den via flere kanaler.
Mere end 15.000 forretningspartnere er tilsluttet vores B2B-løsninger (EDI). Via samtrafikaftaler med andre partnere gennem Value Added Network Service (VANS) får du adgang til yderligere tusindvis af virksomheder og organisationer.