Bez informačních systémů zajišťujících zúčtování a fakturaci (Billing and Invoicing) se dnes již neobejde téměř žádná společnost. Jsou nezbytné v rámci klasických podnikových obchodních procesů (dodavatelsko-odběratelské vztahy), ale pravděpodobně ještě zásadnější jsou v případě zákaznických procesů společností ze sektoru energetika a telekomunikace.

Přední společnosti ve světě i v ČR se proto snaží změnami zákaznických služeb a fakturace dosáhnout konkurenční výhody. Znalost zákazníků, flexibilní reakce na jejich požadavky a potřeby a poskytování špičkových služeb se staly hlavními prioritami. Tato odvětví se totiž stávají stále více konkurenčními v důsledku liberalizace, deregulace, technologického vývoje a dalších tržních sil.

CGI disponuje stabilním týmem konzultantů, kteří mají zkušenosti s implementací systémů pro zúčtování a fakturaci v průmyslových podnicích a zákaznických systémech utilitních společností ve světě a v ČR. Během naší dlouholeté blízké spolupráce s klienty z mnoha odvětví jsme získali znalosti, které nám umožňují lépe porozumět potřebám zákazníků a díky tomu nabídnout vždy optimální řešení.

Dokážeme navrhnout a dodat komplexní řešení s využitím systémů špičkových a celosvětově ověřených dodavatelů.

Naše zkušenosti zahrnují také alternativní řešení v podobě open source produktů, které v poslední době získávají stále více na oblibě díky jejich rostoucí kvalitě a nízkým pořizovacím a provozním nákladům.

Máme vybudované rozsáhlé portfolio zákaznických služeb a řešení v oblasti fakturace, které zahrnuje:

 • Komplexní zúčtování a fakturaci
 • Správu pohledávek a závazků
 • Správu plateb
 • Vazby na controlling, CRM, zákaznické portály, datové sklady (BI), finanční účetnictví apod.
 • Tisky a elektronickou komunikaci
 • Mezioperátorské vyúčtování
 • Zpracování příchozích událostí
 • Zavádění nových produktů a služeb
 • Analýza, čištění a migrace dat

 

Řešení a služby CGI poskytují následující konkurenční výhody pro naše klienty:

 • Zlepšení efektivity podnikových a zákaznických procesů, flexibility a kontroly
 • Efektivnější řízení úvěrového rizika, dluhů a cash flow
 • Zlepšení prognózy nabídky a poptávky
 • Zvýšení spokojenosti zákazníků
 • Uvedení nových produktů a služeb, které splňují skutečné potřeby zákazníků
 • Optimalizace tvorby cen a fakturace
 • Snížení stížností zákazníků a jejich odlivu
 • Snížení investičních a provozních nákladů

 

Ve spolupráci s partnery a zákazníky jsme vybudovali desítky spolehlivých řešení. Využívají je společnosti z nejrůznějších oborů, například z:

 • telekomunikací
 • bankovnictví,
 • pojišťovnictví,
 • veřejné správy a služeb,
 • energetiky,
 • distribuce,
 • průmyslu a dopravy.

Poskytujeme služby spojené se zaváděním, rozvojem a následnou podporou informačního systému na základě smlouvy o podpoře či outsourcingu.