CGI spolupracuje na implementaci a rozvoji komplexního systému inteligentních dopravních služeb pod názvem Traffic360 s vládami, veřejnými institucemi a dopravci. Společně vytváříme efektivní dopravní řešení, umožňující pokrytí oblasti mýtných systémů a zároveň kontrolu, diagnostiku a preventivní údržbu silniční i železniční infrastruktury.

CGI ve svém brněnském dopravním centru ročně zpracovává pro účely kontroly mýta přes 70 milionů snímků průjezdů vozidel spolu s 80 000 hodinami videa z monitorovacích systémů. Zpracování a vyhodnocování velkého objemu různorodých dat z dopravy umožňuje vytvářet reporty, které jsou pravidelně poskytovány klientům a pomáhají jim v rozhodování při úspoře provozních nákladů a zvýšení příjmů. V České republice těchto služeb využívá např. Ředitelství silnic a dálnic. I díky nezávislému auditu účinnosti mýtného systému společností CGI dosahuje efektivita výběru mýtného v ČR stabilně hodnoty přes 99 %.

Této i dalších služeb využívá s obdobnými výsledky též slovenská NDS (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.) a polská GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). CGI jim pomáhá kontrolovat správnost předpisu mýta, dostupnost a kvalitu informací poskytovaných call centrem či prostřednictvím webových stránek nebo funkčnost platebních kanálů. Systému Traffic360 pomáhá kontrolovat dostatečný počet palubních jednotek, znalosti obsluhy na distribučních místech, plnění plánů údržby a obnovy systémů, kvalitu dat předávaných orgánům státní správy, včasnost vymáhání pohledávek, délky front vozidel na mýtných stanicích s manuálním výběrem mýta apod.