Principy projektového řízení se uplatňují při rozvojových činnostech, které stojí před většinou dnešních organizací. Kvalitní projektové řízení je nástrojem k úspěšné realizaci větších změn v životě firmy, organizace nebo subjektu veřejné správy. Tento způsob řízení, jehož zaměřením je dosažení stanovených cílů a priorit, v sobě soustřeďuje znalosti a dovednosti pro plánování, organizování přípravy a následné realizace, zajišťování a efektivního využívání zdrojů všeho druhu.

Naši certifikovaní projektoví manažeři mají bohaté zkušenosti s projektovým řízením a pracují s vyspělou metodikou pro implementace projektů informačních technologií i dodávek jakýchkoliv jiných výstupů dle cílů zákazníka. 

Jsme připravení řídit vaše projekty, v nichž vystupujeme v roli systémového integrátora, i ty, kdy dodavatelem řešení je třetí strana a my poskytujeme formou služby pouze projektový management.

CGI má dlouhodobé zkušenosti s dodávkami formou waterfall, která je v posledních letech doplněna a kombinována s agilním přístupem řízení.

Naše společnost se zaměřuje na řízení jednotlivých projektů, jsme ale též připraveni u vás realizovat nebo zavést řízení portfolia projektů, které podporuje vybrané cíle vaší firmy nebo vaši celkovou strategii.