Lighthouse je vlastní řešení CGI určené pro vyhodnocování (i získávání) polohových údajů movitých zařízení. Zařízením může být chytrý mobilní telefon nebo jakákoliv movitá věc, kterou je třeba lokalizovat a dle požadavků vyhodnocovat její pohyb a užití. Náš analytický tým sestaví dle vašich požadavků vyhodnocovací nástroje tak, aby maximálně naplňovaly Vaše business potřeby a požadavky. Výstupy budete dostávat v podobě, která vám přinese nejvyšší možný užitek (grafy, přehledy, dashboardy, doporučené chování, varování, návrhy pro optimalizace, napojení na současné nástroje a informační systémy).

Příklady využití a benefity

Vyhodnocování informací o pohybu zákazníků v prodejních prostorách:

 • Zlepšení informovanosti
 • Optimalizace promo akcí
 • Optimalizace rozmístění zboží
 • Individualizovaný přístup
 • Zvýšení loajality
 • Zvýšení obratu a rozvoji nových obchodních příležitostí
 • Snížení skladových zásob
 • Možnosti pro vznik nových služeb a příjmů

 

Vyhodnocování informací o pohybu mobilních zařízení (chytrých telefonů, tabletů, PC) v jakémkoliv prostoru (otevřeném i uzavřeném) např. v dopravě:

 • Zjištění odkud, kdy a kam proudí cestující
 • Zjištění častých tras a intenzit
 • Zjištění čekacích časů a možných příčin kongescí
 • Optimalizace dopravních kapacity (jak osobní, tak hromadných dopravních prostředků)
 • Zlepšení plánování výstavby nových linek MHD

 

Vyhodnocování informací o pohybu movitých věcí (zařízení) vybavených speciální nálepkou v jakémkoliv prostoru (otevřeném i uzavřeném) např. v nemocnicích, skladech nebo rozsáhlých inventářích:

 • Zjištění odkud, kdy a kam se pohybují
 • Spolehlivé určení jejich aktuální polohy
 • Optimalizace jejich využit
 • Zlepšení skladového hospodaření

 

Kontrola perimetru a dohled nad zaměstnanci:

 • Poskytování informací o možném narušení bezpečnostního perimetru – vstup neautorizovaného zařízení
 • Zjišťování a vynucování přítomnosti zaměstnanců v daný moment na daném místě (kustodi, ochranka…)

 

Jsme schopni využít vaši současnou infrastrukturu, na kterou se napojíme, popřípadě vám nainstalujeme síť našich senzorů. Lighthouse napojíme na vaše informační systémy a sloučíme informace do jednoho centrálního analytického nástroje, který vám bude pomáhat v každodenním i strategickém rozhodování.