Žádná větší organizace (firma, úřad apod.) se neobejde bez strategického přístupu k řízení IT. Na začátku by měl stát odhad potřeb a povinností organizace a porozumění tomu, co očekávají zákazníci z hlediska kvality a rozsahu konzumovaných služeb. Díky tomuto pochopení a správnému zavedení IT Governance je pak možné optimálně investovat do IT. IT Governance se především zaměřuje na:

 • Zajištění souladu celkové strategie organizace a IT strategie
 • Poskytování hodnoty především formou služeb
 • Řízení rizik a správu zdrojů
 • Definování cílů a vyhodnocování jejich dosažení

IT Management zajišťuje, že transformační projekty vedou přímo k cílům vytýčené IT Governance,   jsou naplňovány v každodenní praxi. Zvláštní důraz pak spočívá v měření reakcí na odchylky již v počátečním stádiu.

 

ITIL schéma

 

CGI v oblasti IT Governance a IT Managementu nabízí:

 • Posouzení zralosti řízení IT (AS-IS) a návrh zlepšení (TO-BE)
 • Zavedení nebo zlepšení řízení hodnoty, řízení portfolia a řízení investic do IT
 • Implementaci řízení IT rizik v souladu s řízením rizik organizace
 • Pomoc s rozhodnutím a přípravou outsourcingu, nastavením smluvního vztahu a řízením dodavatelů
 • Nastavení řízení výkonnosti a bezpečnosti IT
 • Zajištění přípravy IT na požadavky regulačních orgánů a podpora při auditech
 • Zavedení nebo zlepšení procesního řízení ICT s využitím dobrých praktik, procesních standardů a rámců (ITIL, ISO/IEC 20000, COBIT, IT BSC, Six Sigma, ISO 27000, PRINCE 2)
 • Přípravu na certifikaci dle ISO 9000, ISO/IEC 20000, ISO 27000

ITIL® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.