S technologiemi, které jsou označovány za IoT, se potkáváme všude kolem nás – v naších chytrých telefonech, na cestě do práce tramvají, na červené na semaforu, ve výtahu v kanceláři. Tramvaje a vlaky již dnes na základě GPS samy hlásí, že mají zpoždění. Semafor, na kterém čekáte na zelenou, ví, kolik aut čeká na zelenou na semaforu před vámi a podle toho uzpůsobuje svoji frekvenci. A výtah, kam po zaparkování auta dojdete, hlásí výrobci, že ten blíže vchodu je pravidelně více vytěžován, než ostatní a bude tedy dříve vyžadovat údržbu. Pokud takto vypadá současnost, jak bude vypadat svět za další dekádu?

IoT nachází uplatnění především v těchto oblastech:

  • Doprava
  • Telekomunikace
  • Výroba Energetika
  • Zdravotnictví
  • Zemědělství

Proč se IoT zabýváme

Společnost CGI je především inovativní firma, využití trendu IoT patří proto mezi její důležité zájmy. Máme potřebné technologické know-how a spolupracujeme i s výrobci zařízení, či provozovateli datových sítí. S našimi klienty jsme dosáhli řady standartních i nadstandartních řešení.

Co v oblasti IoT nabízíme

Jako IT integrátor je naším úkolem klientům poskytovat služby zejména v podobě návrhu, dodávky či správy jejich SW systémů. Na integraci se zaměřujeme i v širším měřítku – řešíme problematiku API managementu, zabezpečení,  monitoringu business i systémových metrik atd. Jsme schopni našim zákazníkům pomoci zorientovat se ve složité změti formátů, komunikačních protokolů a sítí. Umíme jejich řešení zabezpečit a ochránit před chtěnými ne nechtěnými výpadky.

Těžiště naší snahy je klientům poskytnout zejména stabilní a výkonnou platformu pro provoz požadované služby a její napojení na systémy zákazníka. O jakou službu přitom jde, závisí již na konkrétních potřebách zákazníka. Snažíme se při návrhu i vývoji být maximálně flexibilní a řešení stavět společně se zákazníkem, nikoli mu prodávat existující produkt a ten složitě ohýbat. A to zohledňujeme při výběru technologií, formy dodávky i volbě partnerů. Jsme proto schopni zajistit řešení začínající na úrovni HW koncových zařízení, nebo pouze poskytnout API pro jeho připojení k síti klienta. Zajistíme serverové rozhraní v Cloudu, nebo s využitím existující lokální infrastruktury. Sbíraná data umíme analyzovat automatizovaně, či je předávat BI oddělení zákazníka a výsledek celého řešení prezentovat na mobilním řešení, reportingovým nástrojem, či např. formou adaptace stávajícího systému pro automatické rozhodování. Naším motem je využívat hlavně dobré a osvědčené myšlenky, ne za každou cenu opakovat jednou vyvinuté řešení.

Zakládáme si na naší schopnosti pomoct zákazníkům naložit s informacemi získanými propojením koncových zařízení. Dokážeme pomoci najít vzory v chování sítě, identifikovat trendy, dokážeme predikovat budoucí chování a ovlivnit tak další chování systému. Celý kruh se tak uzavírá – zařízení interagují se systémem a ten naopak se zařízeními.

A jako vždy, naše řešení se snažíme stavět hlavně na řešeních z rodiny open-source. Neustále se zabýváme nejnovějšími dostupnými technologiemi a každé dodané řešení je tak vždy o kus modernější, než to předešlé. Nejsme závislí na žádném konkrétním dodavateli komponent a to ani na našich vlastních. I to je faktor, který nám umožňuje poskytnout našim zákazníkům vždy řešení, které přesně odpovídá jejich potřebám.