Narůstající globalizace konkurence, přibývající regulatorní požadavky, zvyšující se nároky uživatelů, omezení výdajů na provoz a rozvoj IT – to jsou jen některé z výzev, které musí CIO v dnešní společnosti řešit. S podporou CGI se takových úkolů nemusí obávat. Pomáhat zvládat našim klientům tyto překážky je náš denní chléb. S růstem významných oblastí jako je cloud computing, virtualizace a mobilita se CGI stává přesně tou společností, která zde může svým klientům pomoci. CGI má technologie, procesy a zkušené konzultanty, které klienti potřebují k transformaci svého IT tak, aby dosáhli vysoké přidané hodnoty za přiměřených nákladů.

Na poli IT infrastruktury nabízíme široké portfolio služeb, mezi které patří:

  • podpora při provozování datových center,
  • pomoc při přechodu do cloudového prostředí,
  • konzultace a implementace opatřeních v oblasti síťové bezpečnosti.

Pomůžeme vám dosáhnout maximální efektivity provozování IT infrastruktury s využitím moderních technologií a přístupů v této oblasti.

Nabízíme silné zázemí globální společnosti, unikátní znalosti podnikových a IT procesů a v neposlední řadě i praktické zkušenosti. Inovace, rychlé zavádění světových trendů a důraz na standardizaci nám umožňují přinášet nákladově efektivní řešení.