-- IMAGE GOES BELOW --

Kontakt

-- IMAGE GOES ABOVE --

CGI eSigner - snadný elektronický podpis

Kontaktujte nás

K čemu naši partneři CGI eSigner využívají?

 • Rychlé dokončení uzavření obchodu se zákazníkem, jakmile dojde ke shodě na smluvních podmínkách.
 • Výměna a podpisy akceptačních protokolů, pravidelných výkazů čerpání.
 • Potvrzení a podpisy dokumentů vyžadujících předschválení nebo potvrzení třetí stranou nebo nadřízenou osobou.
 • Odstranění potřeby tisku a nastavení paperless procesu při zachování klasického vlastnoručního podpisu na dokumentu.

 

Elektronický podpis k vašim službám!

Věříme, že díky našemu rozhraní umíme CGI eSigner napojit elegantně na jakoukoliv službu, kterou využíváte.

Disponujeme adaptérem pro Salesforce a integrace je díky tomu ještě rychlejší, jednoduší a funkce obou řešení provázanější.

Umíme velké projekty a pomůžeme vám s nimi

Můžeme vám také nabídnout:

 • SLA, abyste měli zajištěnou službu dle vašich představ.
 • Testovací prostředí CGI eSigner.
 • Nástroje pro ukládání digitálních dokumentů a správu dlouhodobě ukládaných dokumentů.
 • Odborné konzultace k podepisování a dlouhodobé archivaci podepsaných dokumentů.
 • Řešení pro tvorbu a ověření elektronického podpisu vytvořeného pomocí certifikátu.
 • Další komponenty týkající se PKI oblasti.

Jsme jeden z největších systémových integrátorů a pomůžeme vám nejenom v oblasti podepisování, ale propojíme vás i s odborníky na technologie z ostatních segmentů.

 

Jednoduše nastavitelné možnosti pro elektronické podepisování

Parametry podpisu můžete nakombinovat a zvolit pro každý podpis jednotlivě nebo v rámci svého dokumentového flow dle typů dokumentů, adresátů, druhu jednání atd.

CGI eSigner umožňuje:

 • Libovolný počet podepisujících na dokumentu.
 • Libovolný počet dokumentů v jedné zprávě.
 • Vlastnoruční podpis nebo OTP podpis.
 • Umístění podpisových polí parametricky.
 • Nastavitelné pořadí podepisujících.
 • Povinné či volitelné přečtení dokumentu před podpisem konkrétních adresátů.
 • V případě více adresátů a více dokumentů v jedné zprávě, možnost zneviditelnit některé dokumenty pro některé adresáty.
 • Sdílení stavu podepisovaného dokumentu.
 • Možnost parametricky předvyplnit údaje podepisujícího u podpisového pole nebo jinde na dokumentu.
 • Možnost využití dvoufaktorové autentizace.

A kromě toho je k dispozici řada dalších parametrů a vlastností.

Ctíme standardy

Dokument po podpisu ošetřujeme kvalifikovaným časovým razítkem a kvalifikovanou pečetí, abychom zajistili:

 • nezměnitelnost dokumentu,
 • ověřitelnost ostatními aplikacemi (např. Adobe Readerem),
 • připravili dokument pro dlouhodobou archivaci, abyste se nad tím nemuseli zamýšlet nyní, ale až bude čas.

Ctíme a vycházíme z EU regulací eIDAS a GDPR. 

Cenový model

Je přímočarý a odvíjí se pouze od počtu podpisů. Nepotřebujete řešit uživatelské licence, ani nemusíte počítat servery nebo počty CPU.

 

Zkontaktujte nás na filip.stuna@cgi.com

eSigner