Digitalizace je přeměna fyzických dokumentů v jejich elektronickou podobu. Digitalizace představuje důležité rozhodnutí v životě organizace, které ve svém důsledku přináší úspory v celém životním cyklu dokumentu. Zvláště při archivaci a možnostech sdílení dokumentů. Přeměna papírových dokumentů do datové podoby znamená nejen pořízení jejich kopií, ale především umožňuje vytěžení informací k jejich dalšímu použití. Digitalizace je v dnešní době průmyslovým procesem. Jeho výsledkem jsou data, která musí být správně ukládána, ošetřována 
a chráněna. CGI poskytuje služby, které pokrývají celý tento výrobní cyklus včetně organizace a procesního okolí (dodávky digitalizačních zařízení, workflow a SW pro úpravu výstupů, organizační a procesní služby). Stejně tak poskytujeme služby ukládání a dlouhodobé správy dat na úrovni HW a aplikací.

CGI nabízí o oblasti digitalizace následující služby:

  • Dodávky digitalizačních zařízení
  • Dodávky digitalizační workflow a specializované SW pro úpravu výstupů digitalizace
  • Dodávku aplikace pro sledování průběhu digitalizačního procesu a jeho průběžné vyhodnocování
  • Dodávky dlouhodobého úložiště digitálních objektů (LTP)
  • Dlouhodobou správu dat

Digitalizační projekt ovlivňuje organizaci, která se jej rozhodne realizovat. CGI proto dodává konzultační služby pokrývající návazné oblasti samotné digitalizace:

  • Organizace digitalizačních pracovišť a nastavené KPI
  • Organizace a procesy dlouhodobé správy dat
  • Katalog rolí a popisy jejich činností

 

NDK video