Rozvoj monitorovacích služeb nad daty Dálkového průzkumu Země

Dálkový průzkum Země je nástroj pro získávání informací o tom, co se odehrává na všech místech naší planety. Data ze satelitů pro dálkový průzkum Země nabízejí širokou škálu praktického využití.

V nedávné době byl spuštěn evropský program Copernicus, který představuje vedle systému Galileo druhou vlajkovou loď Evropské unie na poli vesmírného průmyslu. Družice Sentinel pravidelně monitorují celý zemský povrch a poskytují tak v krátkém čase komplexní data o jevech na zemském povrchu a v jeho blízkosti.

Uplatnění těchto dat je možné nalézt v mnoha oborech jako např.:

  • doprava
  • energetika
  • meteorologie
  • zemědělství
  • životní prostředí
  • krizový management
  • pojišťovnictví
  • …. a mnoha dalších.

 

Dostupností družicových dat se otvírají příležitosti pro vznik množství aplikací. Díky nim mohou naši zákazníci obohatit a zefektivnit svá stávající řešení například v oblasti monitorovacích služeb nebo správy infrastruktury.

Všem těmto oblastem se v CGI již intenzivně věnujeme.