V oblasti trhu s energií CGI dlouhodobě a úzce spolupracuje s operátorem trhů s elektřinou a plynem v České republice, společností OTE, a.s.. Naše společnost zde implementovala a provozuje systémy pro zajištění klíčových procesů pro řízení našeho energetického trhu v těsné integraci s trhy evropskými.

CGI pokrývá dodávky řešení v následujících oblastech energetiky:

 • Trhy s elektřinou a plynem – dodávka obchodní platformy pro blokový denní, vnitrodenní a vyrovnávací trh, včetně kontroly finanční disponibility obchodníků (Risk Management). Součástí je i taktéž integrace vybraných trhů do evropského centrálního řešení
 • Vyhodnocení a zúčtování odchylek – řešení, jenž za komoditu elektřina a plyn stanovuje výšku odchylky za každý subjekt zúčtování. Součástí řešení je i finanční vypořádání
 • Podporované zdroje energie – dodávka rozdělena do oblastí:
  • Registraci výrobců, zdrojů elektřiny a tepla, včetně registrace formy podpory
  • Evidence hodnot vyrobené elektřiny
  • Evidence hodnot vyrobeného tepla
  • Vyúčtování podpory elektřiny a tepla
 • Rejstřík s povolenkami – integrace řešení Operátora trhu s jednotným rejstříkem unie pro evidenci obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
 • Záruky původu – platforma na vydávání záruk původu, na základě žádosti výrobce pouze v elektronické podobě

Díky dlouhodobým zkušenostem v oblasti energetiky spolupracují specialisté z naší společnosti také při přípravách podkladů pro legislativní změny v energetice na českém trhu.