Global Delivery Center v České republice se věnuje agilnímu vývoji pro zákazníky po celém světě již od roku 2007. Celkový počet zaměstnanců delivery centra již překročil 240.

Zajišťujeme celý vývojový cyklus zahrnující zejména tyto činnosti:

 • Funkční analýza
 • Software design
 • Vývoj
 • Testing (unit testing, automatizované testy, akceptační testy, ...)
 • Deployment (Continuous Delivery, DevOps, ...)
 • Maintenance
 • Projektové a týmové řízení

Máme rozsáhlé zkušenosti s řízením vývojových projektů při využití různých metodik.  Dříve nejrozšířenější formu kontraktů za pevnou cenu dodáváme metodikou Waterfall. V poslední době ale začínají převažovat kontrakty dodávané podle využitého času týmu (T&M), které řídíme Agilní metodikou (SCRUM, SAFe, ...). S Agilní metodikou máme velice dobrou zkušenost a stala se naší preferovanou formou dodávek.

Velikost projektových týmů se pohybuje od několika vývojářů až po velké komplexní týmy čítající až 40 členů. Stejně tak délka projektů se pohybuje od několika měsíců až po strategická partnerství v rámci dlouhodobých programů.

Mezi hlavní technologie, které pokrýváme patří :

 • Java - od backendu Spring, Hibernate, ... až po frontend Flex, Angular4, ....
 • Oracle, PL/SQL
 • C/C++
 • .NET
 • SAP

Většina našich projektů je dodávána pro zahraniční zákazníky. Máme proto bohaté zkušenosti s dodávkami v distribuovaném mezinárodním prostředí, ve kterém je úzká spolupráce se zákaznickými vývojovými centry i s ostatními dodavateli po celém světě samozřejmostí. Také naše vývojové týmy bývají rozložené v několika pobočkách CGI (Praha, Brno, Ostrava). Toto distribuované prostředí nám umožnuje efektivněji sestavovat týmy, rychleji reagovat a pokrývat potřeby zákazníků.