Energetika je v současnosti jedním z nejdynamičtěji se vyvíjejících odvětví. Přechod od klasických velkých elektráren na decentralizovanou produkci z obnovitelných zdrojů, elektrifikace osobní dopravy, stále inteligentnější domácí spotřebiče a nasazování chytrých elektroměrů jsou příklady změn, které dávají dohromady Smart Grids – koncept chytrých sítí. Díky těmto novým technologiím jsou utilitní společnosti schopny snižovat operativní provozní náklady, zvyšovat kvalitu služeb zákazníkům, propagovat energetickou účinnost a lépe reagovat na požadavky trhu a zákazníků.

Klíčem k této transformaci je rostoucí konvergence mezi provozem energetických sítí a informačními technologiemi.

Nabídka CGI služeb v oblasti provozu moderních energetických sítí sdružuje řešení a služby z celé řady souvisejících oblastí:

Smart Grids a Smart Metering

CGI se pohybuje v odvětví chytrých měření a chytrých sítí od jejich počátku. Nabízíme širokou škálu řešení a znalostí zahrnující správu chytrých elektroměrů, zajištění komunikace a zpracování dat, systémy pro monitoring a řízení obnovitelných zdrojů, řešení chytrých domů s chytrými spotřebiči, databázové aplikace, které agregují a analyzují data a výkon sítě. Díky IT nástrojům CGI jsou naši zákazníci schopni poskytovat spolehlivé služby, zlepšovat efektivitu provozu a snižovat náklady sobě i svým zákazníkům.

Správa dobíjecích stanic pro elektromobily

CGI nabízí kompletní řešení pro správu a monitoring provozu sítě dobíjecích stanic pro elektromobily. Poskytujeme komplexní centrální informační systém, který splňuje náročné požadavky na bezpečnost, identifikaci a autorizaci, řízení nabíjení, následné zúčtování a interoperabilitu – možnost sdílení infrastruktury a transakční clearing mezi různými provozovateli.

Monitorování a řízení v reálném čase

Nabízíme systémy SCADA, DMS, OMS a MES, nástroje umožňující utilitám pracovat s větším množstvím informací v reálném čase. Tyto data jsou využívána nejen při provozu a ovládání sítí, včasnou diagnostiku a řešení výpadků, ale lze je také transformovat v cenné obchodní znalosti a dosahovat optimalizace provozu a snižování provozních nákladů.

Nabízíme nejen naše vlastní řešení, která ve světě získala řadu ocenění, ale také inovativní řešení našich partnerů. Portfolio v oblasti provozu energetických sítí dále zahrnuje obchodní a procesní poradenství, systémovou integraci a služby IT outsourcingu.

Proč CGI?

  • V roce 2014 byla CGI vyhlášena společností IDC lídrem v oblasti Smart Grids.
  • Společnost CGI vystupovala jako klíčový IT partner Smart Grids projektů například InovGrid v Portugalsku a Low Carbon London ve Velké Británii.
  • Systémy CGI spravují tisíce dobíjecích stanic pro elektromobily v rámci nizozemské celonárodní sítě e-laad.nl.