Společnosti, které provozují rozsáhlou infrastrukturu pro přenos, přepravu, distribuci nebo skladování energií, čelí nepřetržitě tlaku na stále efektivnější správu provozovaného majetku. Klíčem k řešení tohoto cíle je především oblast plánování a řízení údržby a investic, kde leží rozhodující část ovlivnitelných nákladů. Jejich výše má však také zásadní vliv na spolehlivost a bezpečnost provozované soustavy.

Naše metody plánování údržby a investic založené na identifikaci a hodnocení rizika spojeného s poruchou zařízení proto umožňují plánovat údržbu majetku v potřebných souvislostech. Technologie, které v reálném čase sbírají a vyhodnocují data z kritických zařízení, mohou zabránit neplánovaným výpadkům a s tím souvisejícím ztrátám. Aplikace mobilních řešení pak podporují efektivní řízení pracovníků v terénu a zajistí také sběr informací o skutečném stavu infrastruktury, které zpětně využijí pro plánování údržby.

Rozvíjíme a implementujeme řešení především v těchto oblastech:

  • Rizikem, resp. stavem řízená údržba (Risk Based Maintenance, Condition Based Maintenance)
  • Řízení integrity potrubí (Pipeline Integrity Management)
  • Řízení lidí v terénu (Workforce Management)
  • Sběr, skladování a vyhodnocování dat o technologiích (Real-time data Management)
  • Plánování obnovy a rozvoje majetku v dlouhodobém horizontu (Asset investment planning)