„Ochota pomáhat je v tuto chvíli větší než dříve. Všichni víme, že současnou situaci můžeme zvládnout, když budeme myslet na ostatní a pomáhat těm kolem nás, kteří naši podporu potřebují. Jsem hrdý na to, že naši zaměstnanci sami přicházejí s nápady na to, jakým směrem by se naše hmotná i materiální pomoc měla ubírat, a sami se do těchto aktivit jako dobrovolníci zapojují.“

Pavel Malínek, BU Leader & Executive Head

Czech Republic, Slovakia & Eastern Europe

 

ParaCENTRUM Fenix, z.s.

S Fenixem spolupracujeme již od roku 2012. Za tu dobu jsme uspořádali 10 finančních sbírek a přispěli ParaCentru Fenix částkou ve výši 2 473 333 Kč na zdravotní pomůcky, ergoterapii, projekt Zpět do života, výstavbu nového centra a financování bezbariérového bytu. Vzájemně se potkáváme na našich firemních akcích.

Centrum podpůrné péče ve Fakultní Thomayerově nemocnici

Od roku 2015 spolupracujeme s Centrem podpůrné péče (dříve Lékořice) ve Fakultní Thomayrově nemocnici. Naši zaměstnanci se pravidelně zúčastňují dobrovolnických aktivit formou manuální pomoci, kreativních dílen, nebo slaví společně s pacienty geriatrie, neurologie a interny Mikuláše. Zaměstnanci se pravidelně zapojují do dobročinného bazaru, jehož výtěžek putuje na podporu tohoto dobrovolnického centra.

Diakonie ČCE

Diakonie ČCE je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a jednička ve speciálním školství. Pomáhá dětem i dospělým v různých životních krizích.

Naši zaměstnanci se již několik let aktivně zapojují do akce Krabice od bot. Dárky z krabic od bot přinášejí radost dětem ze sociálně vyloučených lokalit a rodin v nouzi po celé České republice.

V roce 2020 jsme podpořili několik domovů pro seniory provozovaných Diakonií ČCE hmotnými dary – tablety, které v době, kdy jsou domovy uzavřeny kvůli Covid-19, umožňují on-line setkávání klientů domovů s jejich blízkými.

Nadace Charty 77 a její Konto Bariéry

Naším dlouholetým partnerem je Nadace Charty 77 a její Konto Bariéry, nejdéle trvající veřejná sbírka v České republice. Implementovali jsme pro ně bez nároku na honorář CRM řešení založené na platformě Salesforce, které průběžně udržujeme. Moderní technologie tak pomáhají Kontu Bariéry a celé nadaci zlepšit přehled o spolupráci se sponzory, partnery, přispěvateli a klienty.

Jsme rádi, že můžeme prostřednictvím Konta Bariéry  pomáhat lidem s handicapem, kteří mimo jiné potřebují rehabilitační a kompenzační pomůcky, osobní asistenci, vzdělání a další.

Nadační fond Šestý smysl

Naši zaměstnanci se pravidelně zapojují do Vánočního bazáááru, který pořádá NF Šestý smysl.

Sázíme stromy

Sázeli jsme stromy se Sázíme stromy a věnovali je jako vánoční dárky našim zákazníkům.

Fandi mámám z.s.

Fandi mámám je dobročinný projekt na podporu matek samoživitelek. Spolupráci jsme začali na jaře 2021 a v rámci naší April Activity Challenge jsme tuto organizaci podpořili finančním darem ve výši 41 000 Kč.

Podpora nemocnic v Praze

Od jara 2020 naše hmotná pomoc opakovaně směřuje do dvou pražských nemocnic, abychom zdravotníkům pomohli doplnit energii a získat další síly pro boj s Covid-19.

V prosinci 2020 jsme věnovali tablety nemocnici v Praze. Pacienti z oddělení uzavřených kvůli Covid-19 se tak mohou spojit se svými blízkými.

Darování krve a krevní plazmy

Opakovaně informujeme naše zaměstnance o tom, kde mohou darovat krev nebo krevní plazmu a jaké jsou podmínky, které má dárce splňovat. Jsme moc rádi, že mezi našimi kolegy jsou pravidelní dárci krve a krevní plazmy.

Příspěvková organizace OÁZA DOLNÍ POČERNICE

Pro příspěvkovou organizaci OÁZA DOLNÍ POČERNICE jsme v roce 2021 pro bono implementovali rezervační a informační systém.

Jeden rodič, n.o.

Nezisková organizace Jeden rodič podporuje rodiče samoživitele (jednorodiče) a jejich děti. Spolupráci jsme začali na jaře 2021 a v rámci naší April Activity Challenge jsme tuto organizaci podpořili finančním darem ve výši 1 500 EUR.

Univerzitní nemocnice Bratislava

V roce 2021 jsme ve spolupráci s firmou Biometric koupili a instalovali biometrické zařízení do Univerzitní nemocnice v Bratislavě.

DS Vrba

Zaměstnanci společně s CGI Slovensko podpořili v prosinci 2020 finanční sbírkou DS Vrba. Dar ve výši 5 000 EUR pomůže při péči o vážně nemocné pacienty v Onkologickém ústavu Sv. Alžběty a Národním onkologickém ústavu v Bratislavě.

Systém pro správu lůžkových kapacit v Bratislavě

CGI Slovensko se rozhodlo pomoci lékařským a pohotovostním službám v Bratislavě. Bezplatně jsme vyvinuli a nainstalovali systém na správu lůžkových kapacit, který od roku 2019 využívají 4 nemocnice v Bratislavě: Kramáre, Antolská, Mickiewiczova a Ružinov.

Podpora Univerzitné nemocnice v Bratislavě

Lékařům a zdravotnickému personálu z Covidových oddělení Univerzitné nemocnice v Bratislavě jsme v roce 2020 věnovali kávovary a kávové kapsle.

Deťom s rakovinou

Zaměstnanci společně s CGI Slovensko podpořili v prosinci 2019 finanční sbírkou neziskové organizaci Dětom s rakovinou, která funguje na Klinice dětské hematologie a onkologie v NÚDCH Bratislava. Dar ve výši 6 000 EUR byl věnován na pomoc dětem s onkologickým onemocněním a podporu jejich léčby.

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Zaměstnanci společně s CGI Slovensko podprořili v prosinci 2018 finanční sbírkou občanské sdružení ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Dar ve výši 4 100 EUR podpořil aktivity sdružení v nemocnicích. Zdravotní klauni tam podporují psychickou pohodu dětských nebo geriatrických pacientů, pomáhají jím překonávat strach z nemocničního prostředí, a tak přispívají k jejich léčbě.

Nadácia detského kardiocentra

Zaměstnanci společně s CGI Slovensko darovali v prosinci 2017 částku ve výši 4 000 EUR na pomoc dětem se srdečními vadami.

Plamienok

Zaměstnanci společně s CGI Slovensko podprořili v prosinci 2016 finanční sbírkou neziskovou organizaci Plamienok, která se zabývá dětskou domácí paliativní péčí. Dar ve výši 6 000 EUR je věnován na podporu aktivit Plamienku.

Sloboda zvierat

V roce 2017 zorganizovali zaměstnanci slovenské pobočky CGI nefinanční sbírku pro Slobodu zvierat. Opuštěným zvířatům věnovali deky, konzervy, krmivo, misky, čistící prostředky a další věci, které jim zpříjemní život v útulku.

Národní potravinová sbírka

Zaměstnanci se pravidelně zapojují do národní potravinové sbírky. Darované potraviny a produkty pro osobní hygienu jsou věnovány charitativním organizacím: Potravinové bance Slovenska, Slovenské katolické charitě, Evangelické diakonii, OZ Vagus a Depaul Slovensko. Jejich prostřednictvím se tyto potraviny a produkty dostávají k těm, kteří je potřebují – k osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, lidem bez domova a dalším, kteří potřebují pomoci. V roce 2020 jedna ze sbírek byla určena pro sociálně slabé rodiny zasažené složitou Covid situací.

Sbírka drogistického zboží a potravin

Zaměstnanci v roce 2015 podpořili sbírku drogistického zboží a trvanlivých potravin pro lidi v hmotné nouzi organizovanou občanským sdružením Proti prúdu, které zastřešuj prodej časopisů NotaBene.

Sbírky oblečení

Zaměstnanci se zapojují do sbírek oblečení. V roce 2021 podpořili sbírku organizovanou neziskovou organizací Depaul pro lidi bez domova. V roce 2020 podpořili sbírku pro lidi v nouzi organizovanou neziskovými organizacemi Depaul a Sestry Matky Terezy. V roce 2016 darovali oblečení lidem z noclehárny Mea Culpa, kterou spravuje Vysoká škola sv. Alžběty.

Detský ford Slovenskej Republiky (projekt Konto Bariéry)

Stejně jako v Čechách i na Slovensku finančně podporujeme prostřednictvím Konta Bariéry nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek potřebným.

CGI Kvapka krvi

Naši zaměstnanci se ve spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR zapojují do darování krve.

Podpora chráněných dílen

Pravidelně nakupujeme pro naše zákazníky i naše zaměstnance produkty z chráněných dílen, např. Agentúra Manna,nebo Ares.