24. July 2023

24. juulil alustas CGI Eestis oma suvepraktikat 10 hakkajat noort, kes arendavad klientidele uuenduslikke digilahendusi. Viis nädalat kestva praktikaprogrammi raames loovad praktikandid reaalsele kliendile vajaliku prototüübi või demorakenduse.

Praktikandid töötavad viieliikmeliste projektitiimidena Tallinna ja Tartu kontorites ning loovad lahendusi kogenud arendajate käe all.  Tehnilisele kompetentsile lisaks saavad praktikaprogrammis osalejad lähemalt tutvuda ka rahvusvahelise organisatsiooni äri- ja  tööprotsessidega.  Oluline roll on ka sotsiaalsete oskuste, nagu näiteks suhtlemis- ja koostööoskused, arendamisel.

Kutsekoja poolt 2021. aastal läbi  viidud OSKA info- ja kommunikatsioonivaldkonna uuringus toodi välja vajadus siduda õppeasutuste sisu ja metoodikaid rohkem reaalse tööeluga. Oodatakse, et lisaks tugevatele erialaoskustele ja valdkonnaspetsiifilistele IKT-oskustele on lõpetajatel ka tasemel üldoskused ning praktilised tööoskused.

CGI Eesti praktika seob omavahel ühtseks tervikuks praktikantide varasemad teadmised ning praktika käigus omandatud tehnilised- ja üldoskused.  Viis nädalat vältav programm annab tudengile reaalse ettekujutuse sellest, milline on (meeskonna)töö rahvusvahelises tarkvaraettevõttes. Et praktika raames loodav lõpptulemus oleks kvaliteetne ja teineteisemõistmine tellijaga täielik, on terve arendusprotsessi vältel programmi kaasatud ka klient, kellega toimuvad regulaarsed kohtumised ja tagasisidesessioonid. 

Klientide tagasiside praktikaprogrammile, praktikantidele ja nende töö tulemusele on aasta-aastalt olnud suurepärane ning mitmed projektid on leidnud jätku ka pärast suvepraktikat: tulemused vastavad kliendi vajadustele, toovad neile kasu ning kokku on lepitud ka lisaarenduste loomisi.

Praktikaga on väga rahule jäänud ka osalejad ise, kiites põhjalikkust, professionaalsust ja kiiret õppimist uute valdkondade kohta. Enamik eelmisel suvel projektis osalenud tudengitest on jäänud CGI-sse tööle ka pärast praktika lõppu.

Suvepraktikast saad rohkem lugeda siit: Suvepraktika 2023 | CGI Estonia