Pariis, Prantsusmaa, 04. May 2022

CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) teatas täna, et on sõlminud tütarettevõtte CGI France SAS (edaspidi „CGI France“) kaudu lepingu Harwell Managementi ja selle tütarettevõtete kõikide aktsiate omandamiseks. Harwell Management on juhtimisnõustamise valdkonna ettevõte, mis on spetsialiseerunud finantsteenustele ja tegutseb eeskätt Prantsusmaa turul.

Omandamine suurendab CGI ärinõustamise alast suutlikkust mitmes olulises finantsteenuste sektoris, sh jaepangandus, korporatiiv- ja investeerimispangandus, kapitaliturud, kindlustus ning muud spetsialiseeritud pangateenused, nt energiakaubandus ja varahaldus.

2009. aastal asutatud Harwell Managementil on umbes 150 nõustajat, kes toetavad suuri finantsinstitutsioone, sh pankasid ja kindlustusandjaid, eesmärgipõhiste strateegiate määratlemisel ja elluviimisel, üha muutuvate eeskirjade järgimisel, konkurentsieelise loomisel ning kestliku väärtuse loomise ja pikaajalise kasvu kiirendamisel.

Aktsiaostuleping allkirjastatakse ja omandamine viiakse lõpule alles pärast teabe- ja konsultatsiooniprotsesside lõpetamist Harwell Managementi ja CGI France'i asjaomaste töötajate esindusorganitega.

„Ootame põnevusega Harwell Managementiga liitumist. Koos pakume põhjalikke äri- ja strateegiaalase IT-nõustamise ekspertteadmisi, regulatiivset oskusteavet ning uuenduslikke digitaalseid läbivteenuseid, et toetada kliente terve finantsteenuste väärtusahela ulatuses,“ rääkis CGI Lääne- ja Lõuna-Euroopa piirkonna president Laurent Gerin.

„Minul ja 800 CGI Business Consultingu Prantsusmaa töötajal on rõõm tervitada Harwell Managementi 150 nõustajat meie ettevõttes. Nende süvateadmised finantsteenuste tööstusest, lähedus klientidele ja tõestatud lähenemisviis aitavad kiirendada CGI ärinõustamispakkumise kasvu Prantsusmaal ja suurendada meie suutlikkust terves maailmas,“ rääkis CGI Business Consultingu vanemasepresident Pierre-Dominique Martin.

„Harwell Management asutati eesmärgiga olla finantssektoris eelistatuimaks partneriks. Oleme uhked oma ettevõtte arengu ja väärtuse üle, mida see on klientidele aastate jooksul pakkunud. Tänu CGIga liitumisele saavad meie meeskonnad ja kliendid kasu uutest äri ja karjääri edendamise võimalustest. Meil on rõõm lüüa käed CGI Business Consultinguga, kellega jagame ühiseid väärtusi ja ainulaadseid üksteist täiendavaid oskusi,“ lisasid Harwell Managementi asutajad Christophe Da Cunha ja Franck Benzoni ühel häälel.

CGIst

1976. aastal asutatud CGI on üks maailma suurim iseseisev IT- ja ärinõustamisettevõte. CGI-s töötab 84 000 konsultanti ja spetsialisti üle maailma, et pakkuda mitmesuguseid läbivteenuseid alates strateegilisest IT- ja ärinõustamisest kuni süsteemide integreerimise, hallatud IT- ja äriprotsessiteenuste ning intellektuaalomandi lahendusteni. CGI töötab klientidega kohaliku kontori ja üleilmse rakendusvõrgustiku kaudu, mis aitab klientidel oma organisatsiooni digitaalselt ümber kujundada ja kiiremini tulemusi saavutada. CGI 2021. aasta käive oli 12,13 miljardit Kanada dollarit ning CGI aktsiad on noteeritud TSX (GIB.A) ja NYSE (GIB) börsil. Lisateavet leiate aadressilt cgi.com.

Tulevikku suunatud teave ja avaldused

Selles pressiteates on esitatud Kanada väärtpaberiseaduse tähenduses „tulevikku suunatud teave“ ja Ameerika Ühendriikide 1995. aasta eraväärtpaberitega seotud kohtuvaidluste reformimise seaduse ja muude Ameerika Ühendriikide asjakohaste safe harbour’i sätete tähenduses „tulevikku suunatud avaldused“. Kogu tulevikku suunatud teave ja avaldused tehakse teatavaks ja avalikustatakse Kanada ja Ameerika Ühendriikide väärtpaberiseaduste safe harbour’i sätetele tuginedes.

Tulevikku suunatud teave ja avaldused hõlmavad kogu teavet ja avaldusi CGI kavatsuste, plaanide, ootuste, veendumuste, eesmärkide, edaspidiste tulemuste ja strateegia kohta, samuti mistahes muud teavet või avaldusi, mis on seotud tulevaste sündmuste või oludega ning mis ei ole otse ega ainuüksi seotud ajalooliste faktidega. Tulevikku suunatud teave ja avaldused sisaldavad sageli selliseid sõnu nagu „uskuma“, „hinnang“, „ootama“, „kavatsema“, „ennustama“, „ette nägema“, „plaanima“, „prognoosima“, „kavandama“, „eesmärk“, „otsima“, „püüdma“, „potentsiaal“, „jätkama“, „siht“, „võib“, „võib osutuda“, „võiks“, „peaks“ ja muid sarnaseid väljendeid erineval kujul. See teave ja avaldused põhinevad meie ettekujutusel varasematest suundumustest, praegustest oludest ja eeldatavatest tulevastest arengusuundadest, samuti muudel üldistel ja spetsiifilistel eeldustel, mis meie arvates on konkreetses olukorras asjakohased. Selline teave ja avaldused on aga oma olemuselt seotud ebakindluse ja riskidega, millest paljud ei sõltu CGI-st ja mille tulemusel tekib võimalus, et tegelikud tulemused võivad meie tulevikku suunatud teabes või avaldustes väljendatud ootustest märkimisväärselt erineda.

Need riskid ja ebakindlus hõlmavad muu hulgas järgmist: turuga seotud riskid, näiteks klientide äritegevuse tase, mida mõjutavad majanduslikud ja poliitilised tingimused; muud välised riskid (näiteks pandeemiad, relvakonflikt ja inflatsioon) ja meie võime pidada uute lepingute läbirääkimisi; meie valdkonnaga seotud riskid, nagu konkurents, ja meie võime meelitada ligi ja hoida kvalifitseeritud töötajaid, arendada ja laiendada oma teenuseid, jõuda uutele turgudele ja kaitsta meie intellektuaalomandi õigusi; meie äriga seotud riskid, näiteks kasvustrateegiaga seotud riskid, sealhulgas uute tegevuste integreerimine, ülemaailmsele tegevusele omased finants- ja tegevusriskid, valuutariskid, tulumaksuseadused ja muud maksukavad, meie võime saavutada soodsaid lepingutingimusi, osutada teenuseid ja nõudeid sisse nõuda ning küberturvalisuse rikkumiste ja muude juhtumitega kaasnevad maine- ja finantsriskid ning muud finantsriskid, nagu likviidsusvajadused ja -nõuded, finantsnäitajate säilitamine ning muud krediidivõimekuse ja -reitingu muudatused; samuti muud riskid, mis on avaldatud selles pressiteates, CGI aasta ja kvartali tegevusaruannetes ning muudes meie avalikustatud dokumentides, sealhulgas meie Kanada väärtpaberiasutusele (CSA, elektrooniline dokumendisüsteem SEDAR aadressil www.sedar.com) ja USA väärtpaberite ja börsitehingute komisjonile (SEC, elektrooniline dokumendisüsteem EDGAR www.sec.gov) esitatud dokumentides. COVID-19 pandeemiaga seotud riskide kohta leiate lisateavet meie aasta tegevusaruande peatükist 10.1.1 ja kvartali tegevusaruande peatükist 8.1.1.

Kui ei ole sätestatud teisiti, on selles pressiteates sisalduv tulevikku suunatud teave ja avaldused esitatud käesoleva kuupäeva seisuga ning CGI loobub igasugusest kavatsusest või kohustusest tulevikku suunatud teavet ja avaldusi uue teabe, tulevaste sündmuste mõjul või muul põhjusel avalikult uuendada või muuta, välja arvatud juhul, kui see on kohaldatava seadusega nõutud. Kuigi usume, et meie eeldused, millel tulevikku suunatud teave ja avaldused põhinevad, olid selle pressiteate väljaandmise kuupäeval mõistlikud, hoiatatakse lugejaid, et nad tulevikku suunatud teabele ega avaldustele liigselt ei tugineks.

Peale selle tuletatakse lugejatele meelde, et tulevikku suunatud teavet ja avaldusi esitatakse ainult selleks, et toetada investoreid ja teisi huvilisi meie eesmärkide, strateegiliste prioriteetide, äriväljavaadete ning eeldatava tegevuskeskkonna mõistmisel. Lugejaid hoiatatakse, et selline teave ei pruugi muudel eesmärkidel olla asjakohane. Lisateavet riskide kohta, mis võivad põhjustada meie tegelike tulemuste olulise erinevuse meie praegustest ootustest, leiate CGI aasta ja kvartali tegevusaruannete peatükist „Riskikeskkond“ (seal esinevat teavet on viidetena esitatud ka selles hoiatavas teadaandes). Samuti hoiatame lugejaid selle eest, et ülalnimetatud riskid ning CGI aasta ja kvartali tegevusaruannetes ja muudes dokumentides avaldatud riskid ei ole ainsad, mis meid võivad mõjutada. Täiendavad riskid ja ebaselgus, mida me praegu ei tea või mida peame praegu ebaoluliseks, võivad avaldada olulist kahjulikku mõju ka meie finantsseisundile, finantstulemustele, rahakäibele, äritegevusele või mainele.

Lisateave

Investorid

Kevin Linder
Vanemasepresident finants- ja maksuvaldkonnas ning investorsuhete juht
kevin.linder@cgi.com
+1-905-973-8363

Meedia

Giuseppina Forino
Avalikud suhted, Lääne- ja Lõuna-Euroopa
giuseppina.forino@cgi.com
+33 1 57 87 42 21