Hea võimalus ettevõttesse värskust ja innovatsiooni tuua on teha koostööd CGI praktikantidega, kes tänavu juba seitsmendat suve klientidele uuenduslikke digilahendusi arendavad. Viie nädala jooksul töötavad noored välja prototüübi või demorakenduse, mis aitab lahendada elulisi probleeme.

Kuna noored julgevad riske võtta ja kastist välja mõelda, annab koostöö tudengitega võimaluse proovida midagi täiesti uut: näiteks arendasid eelmise aasta praktikandid RMK-le maastikuanalüüsi kaardirakenduse prototüübi, mille kaudu on võimalik metsaalade kuivendamise jaoks vesivagusid planeerida.

Praktikandid töötavad viieliikmeliste projektitiimidena Tallinna ja Tartu kontorites ning loovad rakenduse kogenud arendajate käe all. Et lõpptulemus oleks kvaliteetne ja teineteisemõistmine täielik, on terve arendusprotsessi vältel töösse kaasatud ka klient, kellega toimuvad kohtumised ja tagasisidesessioonid. RMK näitel kohtuti kliendiga igal nädalal, et vahepeal tehtu kokku võtta ning tagasiside põhjal rakendust edasi arendada.

Praktika lõpp on alles algus

Sobiva praktikaprojekti leidmiseks tehakse kliendiga tihedat koostööd ning valmis tarkvaralahendus antakse üle praktika lõpus. Koostöö praktikantidega on mugav nii klientidele kui ka CGI-le, sest teemadega minnakse süvitsi ning pingutatakse, et uljastele noortele aina ambitsioonikamaid ja pöörasemaid proovikive pakkuda.

Klientide tagasiside on alati olnud suurepärane ning paljud projektid on leidnud jätku ka pärast suvepraktikat: tulemused vastavad kliendi vajadustele, toovad neile kasu ning kokku on lepitud ka lisaarenduste loomisi.

Praktikaga on väga rahule jäänud ka osalejad ise, kiites põhjalikkust, professionaalsust ja kiiret õppimist uute valdkondade kohta. Enamik eelmisel suvel projektis osalenud tudengitest jäi tööle ka pärast praktikat ning nad töötavad tänaseni CGI-s.

Kuidas erineb suvepraktika tavalisest tarkvaraarendusprojektist?

Suvepraktika on tavalisest arendusprojektist lühem ja intensiivsem, sest kliendile arendatakse töötav rakendus välja viie nädala jooksul. RMK näitel saigi rakendus valmis praktika ajal, hiljem tuli seadistada ainult rakenduse ja RMK testkeskkondade suhtlus (API), mida aitas teostada praktika tehniline juhendaja Jaagup Kuhi. Töötav lahendus anti RMK-le üle oktoobrikuus.

„Suvepraktika võtmesõna on innovatsioon: eesmärk on luua demorakendus ning katsetada midagi täiesti uut,“ sõnas CGI praktika tiimijuht Maria Sinimaa.

Ülesehituse poolest sarnaneb suvepraktika tavalisele arendusprojektile: tudengitele püütakse pakkuda täielikku kogemust alates eeltööst, kliendiga kohtumisest ja rakenduse arendamise erinevatest etappidest kuni töö kliendile üleandmiseni välja. Loomulikult on CGI praktika ka tasustatud.

Nagu paljud teised tarkvaraarenduse projektid, proovitakse ka praktika läbi viia populaarse SCRUM’i metoodika järgi, kus töö tõhustamiseks jaotatakse suurem projekt väiksemateks osadeks ehk sprint’ideks. Arendustöö kõrval korraldatakse tudengitele programmi jooksul ka tehnilisi seminare, mis aitavad tutvuda CGI parimate meetoditega.

RMK projekti ülesanded said enamasti jaotatud vastavalt sellele, milles tudengid end ise kõige tugevamini tundsid. „Pidasime silmas, et praktikantide ülesanded kattuksid nende huvide ja kutsumusega, kuid et nad saaksid ka uusi asju proovida ja teistes valdkondades areneda,“ seletas praktika tiimijuht Maria Sinimaa.

Kuna praktikandid valitakse kandideerimisprotsessi kaudu ning ühele kohale laekub tavaliselt ligi 20 sooviavaldust, tuleb praktikale pääsemiseks pisut vaeva näha ja eluline ülesanne lahendada. See aga tähendab, et CGI kontorites saavad kokku väga motiveeritud, nutikad ja võimekad noored, kes õpivad ühiselt ja üksteiselt ning pingutavad üheskoos, et luua kliendile kasulik ja tulutoov tarkvaralahendus.

Eelmistel aastatel on praktikantide, juhendajate ja klientide tihedas koostöös valminud veel näiteks päikeseenergia potentsiaali arvutamise lahendus Eesti Gaasile (2020), e-kodaniku mobiilirakenduse prototüüp RIA-le (2021) ning nutika eelarvestamise kalkulaator Eesti Teedele (2020). Selle aasta projekte valmistatakse veel ette, kuid ka need pakuvad ettevõtetele uuenduslikke lahendusi ning aitavad hakkajatel noortel maailma muuta.