Eesti, 18. July 2017

Skandinaavia pangandusgrupp SEB sõlmis IT- ja ärikonsultatsioonifirmaga CGI lepingu kuluefektiivse pilvepõhise tarkvaraplatvormi CGI Trade360 kasutuselevõtuks.

„Finantsteenuseid vahendavatele ja pakkuvatele ettevõtetele on maailm kiires muutumises nii tehnoloogiliselt kui ka äriliselt. Igale valdkonnas toimetavale ettevõttele on oluline pakkuda oma teenust võimalikult efektiivselt ja samas ka klientide jaoks teenuse kvaliteeti tõsta,“ sõnas CGI Eesti äriarendusjuht Mart Mäe.

„Näiteks aitab CGI Trade360 20 riigis tegutseval SEB grupil pakkuda panga äriklientidele terviklikku töövoo lahendust. Samuti annab võimalused trade finance tooteportfelli laiendamiseks ning tagab ligipääsu CGI globaalsele pangandusalasele ekspertteadmisele ja uutele tehnoloogiatele nagu näiteks blockchain.“

Tarkvaraplatvorm pakub Mäe sõnul 24/7 maksimaalset paindlikkust, toetades olemasolevaid ja arendatavaid mudeleid ning kõrvaldab tehnoloogilised kitsendused, mis võivad raskendada pankadel uutele turgudele sisenemist ja uute teenuste pakkumist.

CGI on trade finance tarkvara turul juhtrollis, pakkudes teenust maailmas 22 suurimale pangandusgrupile 30st. CGI Trade360 on lahendus, mis on välja töötatud suurte finantsasutuste kaubandustehingute finantseerimisteenuste toetamist silmas pidades.

Selle keskmes on teenusena pakutav pilvepõhine tarkvaraplatvorm (SaaS), mis aitab siduda ühtseks tervikuks kõik ühes pangas või rahvusvahelises pangandusgrupis kasutusel olevad trade finance tarkvaralahendused, IT-infrastruktuuri ja tugiteenused. „Pankade äriklientide jaoks saab aga uue kvaliteedi finantstehingute kiirus ning kasutusmugavus,“ rääkis Mart Mäe.