07. November 2023

Sel suvel lõpetas CGI-s viis nädalalt kestnud praktikaprogrammi juba 8.lend praktikante. 10 tublit noort said põneva ja praktilise kogemuse, midagi, mida koolist juba ei saa. 5 praktikanti Tallinnas ja 5 praktikanti Tartus töötasid ühiste projektimeeskondadena päris klientide päris projektidega. Möödunud viiest nädalast kokkuvõtteid tehes oleme pannud kirja 10 põhjust, miks tasub valida just CGI suvepraktika.  
 

 1. Hoolikalt valitud praktikandid – konkurssi sõel on viimastel aastatel muutunud iseäranis tihedaks, mis tähendab, et saad praktika käigus omandada kogemusi ja teadmisi üheskoos parimatest parimate kaaslastega. See võimaldab töö käigus õppida palju ka üksteiselt.
   
 2. Hüppelaud IKT sektorisse - noori talente hinnatakse kogu praktika vältel ja  suure tõenäosusega võib sellest kujuneda ka Sinu uus või esimene töökoht. Väga suur osa praktikantidest saavad hiljem CGI liikmeteks. Suvepraktika on edasise karjääri hüppelauaks CGIs.
   
 3. Tipptasemel tehnilised juhendajad - praktika käigus töötad koos tipptasemel tehniliste ekspertide ja kogenud tarkvaraarendajate, analüütikute ja arhitektidega.  Saad viis nädalat kestva võimaluse neilt palju õppida ning väga personaalse koolituskogemuse, mille käigus saad küsida ja õppida kõike seda, mida koolis Sulle ei õpetata.
   
 4. Kogenud ärilised juhendajad - CGI on äriettevõte, kus lisaks suurepärasele tehnilisele väljaõppele saad tuttavaks ka erinevate äriliste aspektide ja protsessidega tarkvaraarenduses. Sulle on praktika käigus toeks ka kogenud äriline juhendaja.
   
 5. Mitmekesine praktiline töökogemus – 5- nädala jooksul on Sul võimalus osaleda täiemahulises tarkvaraarendusprotsessis analüüsist kliendidemoni. Puutud praktikal olles kokku erinevate tarkvaraarenduse aspektidega nagu arendus, testimine, projektijuhtimine.
   
 6. Tähendusrikkad projektid klientidele - meie praktikandina töötad Sa päris kliendi päris projektidega, mis leiavad peale praktika lõppu reaalset rakendust või on sisendiks järgmisele arendusetapile. Sa ei pea vaatama kõrvalt, kuidas keegi kuskil miskit teeb, vaid saad seda kõike päriselt ise teha ja proovida.
   
 7. Tiimitöö kogemus ja tiimis töötamise kogemus – praktikandid töötavad Tallinnas ja Tartus viie liikmeliste projektimeeskondadega. Selle käigus omandad palju huvitavat ja kasulikku tiimis töötamise ja tiimitöö kohta.  Saad igapäevaselt arendada oma suhtlemis- ja meeskonnatöö oskuseid – see on miski, mida koolis ei õpi.
   
 8. Pikaajaline kogemus praktika läbiviimisel – CGI suvepraktika on toimunud juba kaheksal järjestikusel aastal. Selle käigus on programmi ja selle ülesehitust lihvitud moel, et see vastaks nii programmis osalevate praktikantide kui ka meie klientide ootustele parimal võimalikul moel.
   
 9. Praktika on tasustatud – CGI suvepraktikal osalejatele makstakse praktikal veedetud aja eest töötasu ning lisaks on nad oodatud ka kõigile praktika ajal ettevõttes toimuvatele ühisüritustele ja koosviibimistele.
   
 10. Varasemate praktikaprogrammis osalejate tagasiside – praktikantide tagasiside programmile on läbi aastate olnud positiivne ning sageli tuuakse välja seda, et need viis nädalat ületasid praktikale pandud ootusi.

"Kuulsin esmakordselt CGI praktikaprogrammist Delta karjääripäeval. Mulle jäi CGI silma selle poolest, et praktika käigus lubati valmis teha reaalne projekt päris kliendile. Praktika vastas minu ootustele, praktika käigus saimegi töötada päris projekti kallal. Suhtlesime kliendiga, tegime analüüsi ja valmistasime tarkvara prototüübi kliendile kasutamiseks. Viie nädalase praktika jooksul suutsin areneda tohutult - palju rohkem, kui oleksin eeldanud."

Kevin, 2023. aasta suvepraktikant

"Juba praktikaprogrammi intervjuu ajal sain aru, et CGI suvepraktika on teistest sarnastest peajagu üle – nii sisu kui programmilise korralduse poolest. Praktikandina on kõige tähtsam tajuda, et ettevõte ja juhendajad on päriselt asjaga kaasas, praktika on läbi mõeldud ning kolleegidel on siiras soov oma teadmisi ja kogemusi praktikantidega jagada. Minu kogemus CGI suvepraktikal väärib kõikide skaalade maksimumpunkte: teema ja lahendus, millega töötasime, juhendajad ja tiimiliikmed ning kontorisisene õhkkond olid kõik suurepärased.
Sain soovituse kandideerida sõbralt, kes mainis, et parim koht IT-sektorisse sisenemiseks tundub olevat CGI suvepraktika ning kui ta oleks uuesti algaja, siis ta alustaks kindlasti sellest. Olen temaga 100% nõus."

Aliine, 2023. aasta suvepraktikant

Kandideerimine 2024. aasta suvepraktikale algab veebruaris.
LOE LÄHEMALT SUVEPRAKTIKA JA PROGRAMMI KANDIDEERIMISE KOHTA SIIT.