Tallinn, 19. November 2015

Rahvusraamatukogus toimus 18. novembril taas geograafia ja geoinfosüsteemide (GIS) teabepäev.

CGI Eesti oli üritusel väljas partnerina, tutvustasime kohapeal ettevõtet ja loomulikult GIS-tiimi.

Lisaks tutvustas konverentsil Mihkel Oviir PRIA avalikke kaarditeenused ja kaardi kasutusvõimalusi, sealjuures kuidas PRIA kaarditeenused aitavad leida lahendusi hetkel aktuaalsetele väljakutsetele nagu seakatku leviku käsitlemine jt.

Pilte näeb CGI Eesti Facebooki lehel: www.facebook.com/CGIEesti