Estonia, 01. March 2022

Eelmisel aastal tuvastati Leedu teedel rohkem kui 700 000 inimest, kes rikkusid liikluseeskirju. Rikkumiste hulgas olid kiiruse ületamine, sõitmine ilma tehnoülevaatuse või liikluskindlustuseta (andmed pärinevad liikluseeskirjade rikkumise statistikast Leedu liikluspolitsei veebilehelt lrv.lt. Rikkumiste andmed edastatakse töötlemiseks haldusrikkumiste registrisse).

 Tulevikus jälgitakse ja uuendatakse tuvastussüsteemi pidevalt, millega hakkab tegelema Leedus tegutsev rahvusvaheline IT-nõustamisettevõte CGI. Süsteemi korrapäraseks hoolduseks ja uuendamiseks sõlmis Leedu Maanteeamet (LAKD) CGI-ga kolmeaastase lepingu, mis on väärt üle poole miljoni euro.

„Neli aastat tagasi oli Leedu teedel 60 kaamerat ja nüüd on jälgimisvõrgus üle 200 kaamera, mis saadavad süsteemile andmeid. Süsteem märkab rohkem kui miljonit sõidukit päevas. Nende andmeid kontrollitakse ja võrreldakse muudest registritest pärit andmetega ning rikkumise tuvastamisel koostatakse ja saadetakse teade automaatselt Leedu politseile. Selleks et süsteem töötaks sujuvalt, peab seda pidevalt hooldama ja täiustama ning seda me pärast lepingu sõlmimist teemegi,“ ütles CGI Lithuania juht Karolis Baltrušaitis.

Leedu liikluspolitsei andmetel registreeriti 2021. aastal 11 kuu jooksul Leedu teedel üle 50 000 liiklusõnnetuse ja rohkem kui 65 000 juhtu, kus autojuhil ei olnud liikluskindlustust. Ilma tehnoülevaatuse kontrollkaardita sõitnud juhtidele tehti trahvi ja kiiruse ületamise eest saadeti rohkem kui pool miljonit trahviteadet.

CGI Lithuania hallatud süsteem salvestab peale eelmainitud andmete ka sõiduki massi ja mõõtmed, liikluse kiiruse ja tiheduse, sõidukite tüübid ja marsruudid. Tulevikus hakkab süsteem jälgima liiklusmaksu või isegi saastemaksude maksmist.

Baltrušaitise sõnul tagab süsteem, et teedel sõidavad ainult tehniliselt korras ja kindlustatud autod. See aitab varakult süütegusid ennetada, neid tuvastada, hinnata liikluse tihedust, plaanida teeremonti, kavandada teevõrku ja lihtsustada teiste asutuste tööd.

„Kuna andmeallikaid tekib järjest juurde, peab tuvastusprotsess olema veelgi kvaliteetsem. Seega tuleb leida uuenduslikke lahendusi, et töödelda vähema ajaga rohkem andmeid. Praegu on see Leedu ainuke automaatne andmekogumissüsteem, mis on nii ulatuslik. Meie meeskonnal on väga hea meel, et saame töötada sellise projekti ja muude tähtsate riiklike projektide kallal, nagu EL-i COVID-19 tõendi kontrollimise rakenduse väljatöötamine,“ ütles CGI Lithuania juht.

Kuigi sarnaseid süsteeme on ka teistes riikides, registreerivad paljud Euroopa süsteemid ainult ühte tüüpi rikkumisi, näiteks kindlustuse puudumist või aegunud tehnoülevaatust. „Meie rikkumiste tuvastamise süsteem näitab, et modernse tehnoloogia abil on võimalik liiklustuvastustoiminguid täielikult automaatseks teha. Usun, et süsteemi saab kasutada andmete töötlemiseks ka muudes valdkondades ja see tuleb kasuks ka teistele juhtivatele ametkondadele,“ ütles Baltrušaitis.

Mitmeotstarbelist liiklusrikkumiste tuvastamise süsteemi hakati kasutama 2017. aastal, mil esimesed andmesalvestusseadmed (induktiivsilmused, massiandurid, videokaamerad, suuruseandurid) paigaldati kolme kohta: Vilniuse-Kaunase maanteele Kaunas Lagooni rahvuspargi lähedale, Via Baltica maanteele (Kalvarija ja Leedu-Poola piiri vahele) ja 2019. aastal Kaunase-Zarasai-Daugavpilsi maanteele (Jonava lähedale). 2019. aastal lisati süsteemi ning paigaldati teedele 50 keskmise kiiruse mõõturit ja paikset kaamerat. Praegu kogub Leedu teedel teeohutuse kohta andmeid rohkem kui 200 seadet. LAKD lisab kaameravõrku pidevalt uusi seadmeid, mis saadavad süsteemile sõidukite kohta andmeid.

CGI tutvustus

1976. aastal asutatud CGI on üks maailma suurim iseseisev IT- ja ärinõustamisettevõte. CGI heaks töötab üle maailma 82 000 nõustajat ja asjatundjat ning ettevõte pakub täislahendusi alates strateegilisest IT- ja ärinõustamisest ning lõpetades süsteemide lõimimise, IT- ja äriteenuste haldamise ning intellektuaalomandiga seotud lahendustega. CGI teeb klientidega koostööd kohaliku suhtlusmudeli alusel, mida toetab üleilmne tarnevõrk, mis aitab klientidel oma organisatsioonides digipööret teha ja kiiremini tulemusi saavutada. CGI tulu oli 2021. aastal 12,13 miljardit Kanada dollarit ning CGI aktsiad on kantud Toronto börsi (TSX) nimekirja sümboli GIB.A all ja New Yorgi börsil (NYSE) sümboli GIB all. Lisateavet leiate aadressilt cgi.com.

Lisateave:

Rafał Cholewczyński
Turundus- ja suhtlusäripartner Poolas, Leedus, Lätis ja Eestis
Telefon: +48 5 0065 0300
E-post: Rafal.Cholewczynski@cgi.com