Eesti, 29. September 2017

Euroopa Komisjoni maksunduse ja tollinduse peadirektoraat (DG TAXUD) valis järgmiseks viieks aastaks oma IT-süsteemide ja -protsesside kvaliteedistandardi välja töötajaks ning järelevalve teostajaks globaalse tarkvarafirma CGI. Projekti hinnanguline maksumus on 64,9 miljonit eurot.

„Euroopa Liidu ühtse maksu- ja tollipoliitika väljatöötamise ning jõustamise eest vastutav direktoraat haldab mitmeid infosüsteeme ja tarkvarasid, millest suur hulk on kasutusel ka liikmesriikides,“ sõnas CGI Eesti äriarendusjuht Mart Mäe. „Järgneval viiel aastal hakkab CGI vastutama selle eest, et maksunduse ja tollinduse peadirektoraadi  kõik olemasolevad ning uued IT partnerid vastaksid täielikult CGI poolt välja töötatud kvaliteedistandarditele.“

„CGI-l on pikaajaline kogemus sarnaste keerukate ja paljusid riike hõlmavate projektide kvaliteedi tagamisega,“ lisas Mart Mäe. „Osutasime aastatel 2005-2014 samale direktoraadile sarnast teenust, aidates tagada nii direktoraadi kesksete kui üleeuroopaliste IT-süsteemide talitluspidevust, maandada riske ning olla efektiivsem“.

1976. aastal asutatud CGI (www.cgi.com/ee) on globaalne IT- ja äriteenuseid pakkuv ettevõte, mis tegeleb kõrgtasemel ärikonsultatsiooni, süsteemide integratsiooni ning outsourcing teenuste pakkumisega. CGI tooteportfelli kuulub üle150 unikaalse tarkvarateenuse ja -lahenduse ning 40 riigis töötab 68 000 spetsialisti. Eestis on CGI tegutsenud üle 20 aasta ning ettevõtte Tallinna ja Tartu kontoris töötab täna 210 spetsialisti.