Eesti, 13. February 2017

CGI-le omistati parima tööandja tiitel järgmistes riikides: Belgia, Kanada, Soome, Prantsusmaa, India, Holland, Rootsi, Suurbritannia.

Tiitli aluseks on põhjalik uuring, mis viiakse läbi Top Employers Institute´i poolt ning mis hindab töötajate tingimusi järgmistes kategooriates:

• Talendistrateegia
• Tööjõu planeerimine
• Sisseelamisprotsess
• Õppimine ja areng
• Tulemuslikkuse juhtimise
• Juhtimise arendamine
• Karjääri järjepidav juhtimine
• Hüvitised
• Organisatsioonikultuur

CGI saavutas muljetavaldavaid tulemusi kõigis kategooriates, rekordilised tulemused olid talendistrateegia ning organisatsioonikultuuri valdkonnas.
Lisaks paranes hinnang CGI toimimisele veel üheksas riigis.