Tallinn, 11. January 2016

CGI ja PRIA koostöös valmis Case Study, mis käsitleb projekte TAKS ja INSPIRE ning näitab Eesti võimekust tööd põllumajandussektoris efektiivselt ja elektrooniliselt teostada.

TAKS ehk Toetuste Administreerimise ja Kontrolli Süsteem on rakendus, mille abil PRIA menetleb Eesti põllumeestele suunatud Euroopa Liidu otsetoetusi. INSPIRE näol on tegemist uute võrguteenustega, mis on mõeldud põllumassiivide ja loomade registri ruumiandmete jagamiseks.

Case Study asub: http://www.cgi.com/ee/case-study