14. January 2014

IT- ja äriteenuste firma CGI Eesti AS sõlmis möödunud aasta lõpus lepingu Maksu- ja Tolliametiga töötajate registreerimise süsteemi arendamiseks.

Tööd alustati selle aasta algusest ning CGI ülesandeks saab e-maksuameti infosüsteemi arendamine, mis võimaldab tööandjatel teha registrisse kandeid ning isikutel enda töötamise seaduslikkust kontrollida.

Lisaks teeb CGI registri andmed X-tee ja e-maksuameti kaudu kättesaadavaks teistele registri andmetele õigust omavatele osapooltele ning võimaldab töötukassal ja tööinspektsioonil registrisse kandeid teha.

1. juulist 2014 koondab maksuamet rahvastikuregistriga seotava andmebaasiga ühte inimese andmed mitmete riigiasutuste jaoks. Andmeid saavad maksu- ja tolliamet, politsei- ja piirivalveamet, haigekassa, töötukassa, tööinspektsioon, sotsiaalkindlustusamet.  Uus ja ühtne teabesüsteem vähendab andmete topelt esitamist ning aitab ümbrikupalgaga võidelda.

CGI on globaalne IT- ja äriteenuseid pakkuv ligi 70 000 töötajaga 40 riigis tegutsev ettevõte. Eestis töötab CGI Tallinna ning Tartu kontorites kokku ligi 150 spetsialisti, kes pakuvad IT-teenuseid klientidele nii Eestis kui ka välisriikides. CGI tegutseb Eestis peamiselt neljas sektoris: avalik sektor, kosmos, telekommunikatsioon, energeetika- ja kommunaalteenused.

Lisainfo:

Külli Küttis
CGI Eesti projektijuht
e-post: kylli.kyttis@cgi.com

Tel: 664 9104
www.cgi.com/ee