Pariis, 04. February 2015

Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling ja Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Jean-Jacques Dordain allkirjastasid täna, 4. veebruaril Pariisis Eesti liitumislepingu Euroopa Kosmoseagentuuriga (ESA). Pärast leppe ratifitseerimist saab Eestist Euroopa Kosmoseagentuuri 21. liikmesriik.

„Euroopa Kosmoseagentuuri liikmesriigiks saamine ning sellele eelnenud mitmeaastane edukas koostöö on tõestuseks sellele, et Eesti on kosmosevaldkonnas võimekas tegija. Täieõigusliku liikmesriigina saab Eesti läbi ESA kosmoseprogrammide edasi arendada oma kõrgtehnoloogilisi oskusi ja teadmisi, samuti tekivad meie ettevõtjatel ja teadlastel uued võimalused koostööks Euroopa kosmosetööstuse tippudega,“ ütles väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling. Tema sõnul võtab Eesti oma uut staatust väga tõsiselt, seejuures on oluline, et liitumise tulemusel tuleks läbi ESA hangete võimalikult palju Eesti majandusse ka tagasi.

Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Jean-Jacques Dordain tervitas Eesti liitumist Euroopa Kosmoseagentuuriga. „Eesti on juba edukalt osalenud paljudes ESA programmides, seda eriti kosmoseteaduse, Maa vaatluse, materjaliteaduse ja kosmostehnoloogia valdkonnas. Liikmesriigiks saades avanevad Eestile aga juba uued väljavaated. Tervitan Eestit kosmosekogukonna liikmena ning toetan omalt poolt seda, et Eesti saaks ESAga liitumisest võimalikult palju kasu,“ ütles Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Jean-Jacques Dordain.

Euroopa Kosmoseagentuuriga liitumist koordineerinud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Kosmosebüroo  Madis Võõrase sõnul on Euroopa Kosmoseagentuuriga liitumine osa Eesti innovatsioonipoliitikast. „Nüüdseks juba kaheksa aastat kestnud koostöö on näidanud, et meil on, mida ESA-le anda ning mida ESA-lt ka vastu saada. Väikese riigina on Eestil mõistlik realiseerida oma kosmoseambitsioone just koostöös ESA-ga. Kui selle tulemusel tekivad uued ambitsioonikad ettevõtted ja tasuvad töökohad ning suureneb meie kõrgtehnoloogiline eksport, siis on ESAga seotud kulutused end täielikult õigustanud,“ märkis Madis Võõras.

Euroopa Kosmoseagentuuriga liitumisel tuleb Eestil tasuda ühekordne sisseastumismaks 600 000 eurot, mis on arvestatud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi selle aasta eelarvesse. Pärast täisliikmeks saamist maksab Eesti igal aastal ESA kohustuslike tegevuste katteks 870 000 eurot. Täisliikmeks saades algab 2016. aastal Eesti jaoks kuueaastane üleminekuperiood, mille jooksul garanteerib ESA Eestile suunatud tellimused 500 000 euro ulatuses.

Pressiteate allikas: MKM
Foto: ESA

Liitumislepingu allkirjastamine ESAga, pildil väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling ja Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Jean-Jacques Dordain

dfc1100

Liitumine ESA-ga annab CGI Eestile peagi võimaluse sõlmida agentuuriga otselepinguid - seeläbi suurendame oluliselt Eesti ekspordimahtu ning saame jagada varasemalt omandatud teadmisi kohalike teadusasutuste ja ettevõtete efektiivsemaks tegevuseks.

CGI rollist kosmosetööstuses loe täpsemalt: http://www.cgi.com/ee/kosmosetoostus