Catlyn Kirna

Catlyn Kirna

Cybersecurity Consultant

Kuidas pakkuda klientidele kõige paremaid tooteid ja teenuseid? See küsimus on oluline ka IT sektoris ning üks võimalus teadmisi ja oskusi laiendada, on muuta töötajaskonda mitmekülgsemaks – palgata erinevaid inimesi!

IT sektori stereotüüpne maine on, et töötajad on valdavalt mehed vanuses 25-45, kes on õppinud IT-d või juba lapsest saati arvutitega mänginud. Tegelikult töötab juba praegu Eesti IT sektoris mehi erinevas vanuses ja erineva taustaga ning samuti kasvab naiste osakaal. Eestis on aina enam IT haridusega naisi (29% IT lõpetajatest on naised, Euroopas keskmiselt 20%), on ka mitmeid ülikooli- ja teisi kraade, mis on loodud just neile, kes on tudeerinud midagi muud, kuid soovivad IT-d juurde õppida. Eestis on võimalik palgata väga erineva taustaga IT spetsialiste.

Mitmekülgne töötajaskond võib tunduda moodsa ideena, mida tingimata pole vaja, kuid sel on väga selge äriline kasu. Toodete ja teenuste arendamisel on vajalik mõelda sihtgrupile, mis võib tihti olla terve elanikkond – see hõlmab erinevas vanuses ja erineva taustaga inimesi. Kõikvõimalikke esindajaid ei saa palgata ja selleks on olemas fookusgrupid, kuid mitmekülgsus juba esialgses arendusfaasis annab sisendi, mida hilisemas testimisfaasis oleks keeruline arvesse võtta. Teenuse esialgne kavandamine peaks sisaldama erinevaid kogemusi, sealhulgas inimestelt, kelle esimene eriala oli hoopis kuskil mujal. 

Teine oluline kasutegur on toodete ja teenuste ideede esialgne genereerimine. Ka Eestis on mitmeid startup firmasid, mis lahendavad probleeme, mille peale enamus inimesi poleks ehk kunagi tulnud. Kui ise pole kokku puutunud, ei pruugi teadagi, milliseid teenuseid vajavad noored emad, kultuurikorraldajad või vanurid. Mitmekülgse taustaga inimesed toovad uusi mõtteid ja algatusi.

Erineva taustaga töötajatest rääkides tekib alati kaks murekohta – kas erinevustele keskendumine ei vähenda kvaliteeti ning mis saab siis nõndanimetatud tüüpilisest IT töötajast? Eestis ei ole probleemi, et ei oleks piisavalt kvalifitseeritud erineva taustaga tööjõudu, naiste osakaal on kõrge ja aina enam omandadatkse IT haridus teise haridusena – võimekus ja teadmine on olemas. Samuti ei ole probleemi, et keegi tööst ilma jääks, IT sektoris on erinevatel ametikohtadel puudu mitutuhat töökätt, tööpuudust ei ole näha.

Eesti IT sektor on mitmeti väljapaistev, küberturve on maailmatasemel ja meie idusektor on kuulus. Uute ja mitmekülgsete inimeste kaasamine saab mainet ja võimekust veelgi enam tõsta.

 

Catlyn Kirna on antud teemal rääkinud ka 2022. aasta arvamusfestivalil ja Indigo Festivalil
 

Spetsialistist

Catlyn Kirna

Catlyn Kirna

Cybersecurity Consultant

Catlyn is a Cybersecurity Consultant at CGI Estonia since December 2020. She has been teaching International relations for over 10 years and has worked on multiple projects involving teaching, migration and cyber affairs. Catlyn has an MA degree in International relations from the University of ...