Uuenduslik digitaalse kohtutoimiku süsteem võimaldab tutvuda kohtuasja andmetega olenemata asukohast

Digitaliseerimine on jõudnud igasse eluvaldkonda. CGI Eesti jaoks sai teekond paberivaba kohtusüsteemi poole alguse 2014. aastal, kui koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ja justiitsministeeriumiga alustati digitaalse kohtutoimiku süsteemi projekti. Projekti piloot käivitati 2017. aastal.

Tänaseks on antud süsteem kasutusel Tallinna Halduskohtus ja Harju Maakohtus. Tekstituvastustehnoloogia abil kuvab lahendus dokumendid ühtlase indekseeritud koguna, tänu millele on dokumente lihtne hallata ja vajaliku info leiab kiiresti üles. Kõik dokumendid digiteeritakse HTML-vormingus, mis võimaldab need avada veebilehitsejas ühes jadas, muutes infoga tutvumise ja sellele juurdepääsetavuse olulisemalt kiiremaks ning mugavamaks.

See tagab ametiasutuste vahel täpsema ja kiirema teabevahetuse ning säästab uute kohtuasjade menetlemisel aega ja ressursse. Kohtuametnike tööjõukulutused vähenevad enam kui 15%, sest enam ei pea kulutama aega pabertoimikute ettevalmistamisele, haldamisele ega saatmisele. Kliendi hinnangul võimaldaks selle lahenduse kasutamine kogu kohtusüsteemis Eesti valitsusel aja ja materjalide (paber jne) pealt kokku hoida enam kui miljon eurot aastas.

Digitoimiku lahendus on osutunud väga tõhusaks ja leidnud tunnustust ka rahvusvahelisel tasandil, nt näidisjuhtumina Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) alla loodud globaalse foorumi OPSI raames. OPSI (Observatory for Public Sector Innovation) on rahvusvaheline avaliku sektori innovatsiooni foorum. OPSI teeb koostööd valitsustega ning jagab avalikele teenistujatele uusi teadmisi, tööriistu ja kontakte, et mõista ja toetada uusi võimalusi ühiskonna keeruliste probleemide lahendamisel.

CGI grupp on üks maailma suurimaid IT- ja ärikonsultatsiooni teenuseid pakkuvaid ettevõtteid, kus töötab 76 000 spetsialisti rohkem kui 400 asukohas üle maailma. Eesti turul oleme tegutsenud üle 25 aasta ning tänaseks töötab meie Tallinna ja Tartu kontoris üle 180 inimese.