Europa logo

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab 20.11.2020 langetatud otsusega CGI Eesti tarkvaraarenduskeskuse projekti 183 404 euroga, mis moodustab 65% projekti abikõlblikest kuludest. See summa eraldakse tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu toetuse programmi raames Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

CGI projekti kogumaksumus on 282 160 eurot

Toetusega rahastatakse CGI Eesti projekti „Tarkvaratoodete ja -teenuste arenduskeskuse laiendamine Põhja- ja Kesk-Euroopa üksuste jaoks“. Projekti abil laiendatakse olemasolevat tarkvaraarenduskeskust, mis asub Tartus. CGI Eesti tarkvaraarenduskeskus teenindab kontserni Põhja- ja Kesk-Euroopa üksusi. Arenduskeskus aitab teistel CGI üksustel uusi tarkvaratooteid välja töötada ja juba olemasolevaid tooteid edasi arendada.

CGI Eesti on seadnud ambitsioonikad ekspordieesmärgid

CGI Eesti tarkvaraarenduskeskus töötab välja tõhusaid tarkvaralahendusi, mis suurendavad töö- ja äriprotsesside efektiivsust. Uuenduslike lahenduste loomine algab vajaduste kaardistamisest, parimate lahenduskäikude valimisest ja tegevusplaani kinnitamisest. CGI Eesti tarkvaraarenduskeskus loob projekti raames seitse uut töökohta. Uus tarkvaraarendusmeeskond annab teistele CGI kontserni üksustele võimaluse pakkuda tarkvaraarendus- ja innovatsiooniteenuseid. Ettevõtmise eesmärk on kasvatada Tartus asuva tarkvaraarenduskeskuse ekspordikäivet.

Tartust saab rahvusvaheliste tarkvaraprojektide kese

Toetuse abil laiendatava tarkvaraarenduskeskuse meeskonna projektid on läbinisti rahvusvahelised, sest koostöö toimub Põhja- ja Kesk-Euroopa üksustega. Tarkvaraarenduskeskuse geograafiline asukoht ei ole oluline, sest töö ise ja ka kõik koosolekud toimuvad pilvepõhistes rakendustes. Seda olulisem on põhjalik eeltöö, et multikultuurses meeskonnas valitseks ühine arusaam, vastastikune usaldus ja eesmärgid oleksid kõikidele selged.

Tarkvaraeksperdid tagavad ühiskonna arengu

E-kaubanduse hoogustumine, avalike e-teenuste ja sotsiaalvõrgustike areng, elektroonilise iseteeninduse võidukäik – need on vaid mõned 2020. aasta majanduskeskkonda iseloomustavad märksõnad. Kõikide tänapäevaste IT-süsteemide taga seisavad arvukad programmeerijad, analüütikud, tarkvaraarhitektid, IT-projektijuhid, andmeteadurid, andmesisestajad, testijad ja disainerid.

Tarkvaraarendus on tuleviku tasuvamaid ärivaldkondi

Nii uued tarkvaralahendused kui ka olemasolevate lahenduste uuendused säästavad aega ja muudavad igapäevased tööprotsessid nutikamaks. Tarkvaraarendus on üks tasuvamaid ärivaldkondi ning arvestades pidevalt kasvavat nõudlust tarkvaraspetsialistide ja -valdkonna teadmiste järele, jääb see nii ka lähitulevikus.