CGI-l on hea meel teatada, et soovime saavutada 2030. aastaks CO2-neutraalsuse, võttes arvesse otseselt ja kaudselt kontrollitavat CO2 heidet (kasvuhoonegaaside protokolli esimest ja teist tüüpi heiteallikad ning kolmandat tüüpi allikad, nagu tööreisid). See tähtaeg on 20 aastat varem kui Pariisi kliimakokkuleppes märgitu. Kuna eeldame, et teatud CGI piirkonnad saavutavad CO2-neutraalsuse enne 2030. aastat, avaldavad mõned strateegilised äriüksused oma kohaliku kava 2021. aasta jooksul.

See oluline algatus on osa ulatuslikust jätkusuutlikkuse tegevuskavast, millesse CGI investeerib, et ellu viia ettevõtte suurejoonelist sotsiaalse vastutustundlikkuse strateegiat. CGI üldine strateegiline eesmärk on saada kohalike kogukondade seas tuntuks hooliva ja vastutustundliku korporatsioonina, kus töötajad elavad ja töötavad klientide lähedal.

Kuna ajaloolised muutused kujundavad meie elu- ja tööviisi jätkuvalt ümber, oleme otsustanud pühenduda sotsiaalselt ja keskkondlikult vastutustundlikule ettevõtlusele,“ ütles CGI president ja tegevjuht George Schindler. „See eesmärk on kooskõlas meie pikaajaliste keskkonnaalaste jõupingutustega üle kogu maailma. See tähendab koostööd klientide, partnerite, valitsuste ja ÜRO-ga nii ülemaailmsel, piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil, et edendada jätkusuutlikkust ja võtta kasutusele meetmed, mis vähendavad ja lõpuks kõrvaldavad meie CO2 jalajälje. Eriti uhked oleme meeskondade kaasamise üle kohalikel tasanditel, sest nad töötavad klientide lähedal ja aitavad seega luua kestlikuma maailma.

CGI on 45 aastat teinud koostööd klientidega, et tuvastada, jälgida ja juhtida keskkonna, tervise ja ohutusega seotud riske, vähendada energiatarbimist ja säästa loodusvarasid. CGI on ka ülemaailmne IT-liider jätkusuutliku tegutsemisviisi rakendamisel, mis on kooskõlas ÜRO ülemaailmse kokkuleppe ja ISO 14001 standardiga.

Tänu keskkonnasäästlikule tegevusele oleme alates 2014. aastast oma CO2 heidet vähendanud 50 protsenti," lisas George Schindler. „Samuti aitame CO2 heidet vähendada klientidel, et ka nemad saaksid meie uuenduslike energialahenduste kaudu jätkusuutlikkuse eesmärke saavutada.

CGI pühendumine äritegevuse jätkusuutlikkuse edendamisele on võimaldanud meil peamisi keskkonnanäitajaid (sh Dow Jones’i jätkusuutlikkuse indeks, Carbon Disclosure Project ja EcoVadis) pidevalt parandada.