CGI Eesti asub arendama uue põlvkonna tarkvara, mille eesmärk on kosmosemissioonide maajaamade disainiprotsess uuele tasemele viia. Selle tunnistuseks allkirjastas CGI Eesti novembri lõpus koostöölepingu Euroopa Kosmoseagentuuriga, et läbi viia projekt „Digitaalne lahendus kosmosemissioonide maapealse osa projekteerimiseks“ (ingl. k. „Advanced Digital Ground Segment Engineering“ – ADGE). CGI Eesti juhib projekti raames konsortsiumi, kuhu kuuluvad ka Saksa ja Šveitsi tehnoloogiaettevõtted. Hankelepingu kogumaksumus on 1,3 miljonit eurot.

Kuidas näeb välja kosmosemissiooni kavandamine?

„Kosmosemissiooni, sealjuures maajaama disain, on keeruline protsess, mis klassikaliselt hõlmab palju paberitööd,“ selgitab CGI kosmosevaldkonna juht Martin Jüssi. „Erinevaid missiooni komponente, näiteks satelliidil asuvaid erinevaid instrumente, maajaamu, andmearhiive ja infosüsteeme disainivad ning arendavad inseneride meeskonnad. Selle käigus töötatakse välja hulgaliselt nõudeid ning nendest tulenevaid spetsifikatsioone sisaldavaid dokumente, mille ajakohasena hoidmine on aeganõudev ja keeruline. Seetõttu on suurenenud risk teha tööprotsessis inimlikke vigu. Vigade võimalus tuleb aga miinimumini viia, sest vigade tagajärjed on karmid ja kulukad. Just seetõttu kulub ka kvaliteedikontrollile palju töötunde ja raha. CGI Eesti tarkvaralahenduse eesmärk on kvaliteedikontrollile kuluvat aega ja raha säästa.“

Tarkvaraarendus on kosmosetehnoloogia süda

Tarkvara on kosmosemissioonide juures ülioluline. Oma olemuselt on kosmosemissioonid väga keerulised süsteemide süsteemid, mille paljud osad on tarkvara toel automatiseeritud. See kehtib nii missiooni läbiviimise kui ka missiooniprotsessi disainimise kohta. Missioonidisainimise protsess peab vastama rangetele standarditele, mille Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) on kindlaks määranud. Tänu sellele ongi võimalik luua tarkvara, mis muudab kosmosejaama kavandamise protsessi digitaalseks – paberipõhiselt lähenemiselt minnakse üle mudelipõhisele lähenemisele. See tähendab, et inseneride meeskonnad loovad ühiselt keskses veebipõhises süsteemis kosmosemissiooni digitaalse mudeli ja täiustavad seda tsüklite kaupa, kuni jõutakse piisavalt hea tulemuseni. Siis kinnitatakse disain ja asutakse reaalselt satelliidi ja missiooni maapealse osa ehitamise kallale.

CGI Eesti kosmosemeeskonnas on 21 liiget

ADGE projekt algas 2020. aasta novembris ja kestab 18 kuud. Selle aja jooksul kogutakse tarkvara loomiseks infot erinevatelt kosmosemissioonide korraldamisega seotud osapooltelt, arendatakse tarkvara ja valideeritakse seda reaalselt kavandatava kosmosemissiooni peal. CGI Eesti kosmosemeeskonnas on praegu 21 liiget. Meeskond tegeleb lisaks ADGEle hulga muude kosmosevaldkonna projektidega, mille tellija on põhiliselt Euroopa Kosmoseagentuur, kuid samuti Soome Meteoroloogiainstituut FMI ja erinevad Eesti avaliku sektori asutused. CGI teeb kosmosevaldkonnas koostööd teistegi Eesti ettevõtete ja teadusasutustega ning andis panuse ka Eesti esimese kuupsatelliidi ESTCube-1 missioonijuhtimistarkvara arendusse.

CGI on Euroopa Kosmoseagentuuri usalduse võitnud

CGI kontsern on üks maailma suurimaid IT- ja ärikonsultatsiooni ettevõtteid. Eesti turul on CGI tegutsenud üle 25 aasta ning praeguseks töötab CGI Eesti Tallinna ja Tartu kontorites üle 190 inimese. CGI peakontor on kosmoseprojektidega tegelenud juba üle 30 aasta. CGI Eesti üksus on tegelenud kosmosetehnoloogiaga alates 2010. aastast. Alguses toimusid projektid enamasti koostöös CGI kontserni Saksamaa ja Suurbritannia üksustega. Alates 2015. aastast, mil Eesti riik ESA täisliikmeks sai, on CGI Eesti kosmosemeeskond otse ESAga edukalt koostööd teinud. CGI kosmosemeeskond on loonud nii maa- kui pardapealset tarkvara, muu hulgas missioonijuhtimissüsteeme, sidelahendusi, satelliitkaugseirel põhinevaid ärirakendusi ja palju muud. Seni on üheks suuremaks CGI Eesti kosmosemeeskonna loodud süsteemiks Euroopa Liidu navigatsioonisatelliitide Galileo juhtimistarkvara. ADGE on aga nüüd suurim projekt, mille Eesti ettevõtte juhitav konsortsium on kosmoseagentuuriga algatanud.

Euroopa Kosmoseagentuur loob Eesti ettevõtetele ärivõimalusi.

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) on loodud 1975. aastal ja selle eesmärk on ühendada Euroopa riikide püüdlusi kosmose vallas. 22 liikmesriigi koostööd organiseeriv kosmoseagentuur arendab Euroopa kosmosevõimekust ja juhib investeeringuid, mis toovad kasu nii Euroopa kui kogu maailma inimestele. Eesti ettevõtted saavad täita ESA tellimusi tänu sellele, et Eesti kui riik on ESA liige ja panustab ESA eelarvesse. ESA ja Eesti ettevõtete vahelisi suhteid koordineerib Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juures tegutsev Eesti Kosmosebüroo.