Tallinn, 08. April 2014

9.-10. aprillil toimub Tallinnas Nordic Hotel Forumis Euroopa kosmoseprogrammi Copernicus raames rahvusvaheline konverents, mille eesmärgiks on tutvustada juba väljatöötatud kaugseire lahendusi ning arutleda selle üle, milliseid keskkonnaga seotud probleeme on vajalik ning võimalik Läänemere piirkonnas kosmosetehnoloogia abil lahendada.

„Kui kosmosepoliitika töögrupp kaheksa aasta eest tööd alustas, siis ei olnud me kindlad, et juba 2014. aastal võime nentida, et jah  - Eestil on olemas vastav kompetents ja ettevõtete valmisolek koostööks kosmosevaldkonnas. Näiteks valmistasid Eesti IT-spetsialistid tarkvara Copernicus programmi esimese satelliidi Sentel-1A jaoks.  Homme arutakse Tallinnas esinduslikul seminaril,  kuidas saab kasutada Euroopa Liidu ühe suurema kosmoseprogrammi Copernicus andmeid meie igapäevases elus,“ ütleb konverentsil avasõnad lausuv Eesti kosmosepoliitika töörühma juht Ene Ergma.

Konverentsi ühe korraldaja IT- ja äriteenuste firma CGI Eesti AS kosmose meeskonnajuhi Andreas Sisaski sõnul toimub üritus Eestis tänu 2013. aasta lõpus väga hästi õnnestunud navigatsiooniteemalisele konverentsile ning kohapealsele tugevale kosmosevaldkonna arendamise initsiatiivile.

Peakorraldaja CGI UK kosmosevaldkonna projektijuhi Alistar Rossi hinnangul on oluline tõik, et Balti riigid jt väiksemad riigid saavad suurte Euroopa riikide kogemusest õppida ning uusi praktilisi lahendusi satelliiditehnoloogiate kasutusele võtmiseks kohalikul tasandil.  Näiteks aitab Copernicus juba praegu Läänemere keskkonda monitoorida ning merel jäämurdjaid juhtida,  selleks et laevateed oleksid avatud.  

Eesti teadlased on aktiivselt osalenud Copernicus programmi ettevalmistamisel. „Teadusuuringud on jõudnud sellesse etappi, et satelliidiandmete kasutamine võimaldab pakkuda mitmeid operatiivseid teenuseid metsanduse, põllumajanduse ja rannikuvete seisundi hindamiseks,“ märgib konverentsi kaaskorraldaja Tartu Observatooriumi direktor Anu Reinart ning lisab, et eelmisel nädalal kogunes Tõraveres ka rahvusvaheline veekogude kaugseire konsortsium, et ühiselt planeerida satelliitide andmete kasutamist siseveekogude seireks.
Konverentsi „Copernicus User Awareness & Training Event“ teemad on jaotatud nelja kategooriasse - maismaa, mere ja atmosfääri seirele orienteeritud lahendused,  lisaks rakendused spetsiaalselt hädaolukordade lahendamiseks. Tutvustatakse nii olemasolevaid lahendusi kui uusi ideid. Lisaks toimuvad praktilised koolitused ning avatud arutelu, selleks et leida ühiseid huvisid riikide vahel.

Konverents on suunatud spetsialistidele Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Soomest ning Rootsist. Esinejaid on nii nendest riikidest kui mujalt Euroopast.  Sarnane üritus on varasemalt toimunud Portugalis ja Rumeenias.

Ürituse korraldab globaalne IT- ja äriteenuste firma CGI koostöös Tartu Observatooriumiga. Lisaks toetavad üritust mitmed partnerid (FMI, e-GEOS, Telespazio, jt).

Copernicus (endise nimega GMES) on Euroopa üks suuremaid kosmoseprogramme, mille raames saadetakse kosmosesse kokku 10 satelliiti. Programmi eesmärgiks on oluliselt parandada kaugseireks kasutatavate andmete kättesaadavust. Paraneb nii satelliidipiltide ruumiline lahutus kui edastussagedus, mis võimaldab luua uusi rakendusi keskkonna ja inimkonna hüvanguks. Programmi esimene satelliit Sentinel-1A saadeti orbiidile 3. aprilli südaööl.

Lisainfo:
Andreas Sisask
CGI Eesti kosmosemeeskonna juht
andreas.sisask@cgi.com
Tel:  521 22 33skype logo521 22 33
www.cgi.com/ee

Anu Reinart
Tartu Observatooriumi direktor
anu.reinart@to.ee
Tel:  51 93 8989skype logo51 93 8989