Managed IT: Mere end outsourcing


Pres på omkostningerne og skærpet konkurrence får banker og finansielle virksomheder til at udskifte deres gamle it-systemer med moderne, fleksible løsninger.

Tidligere handlede outsourcing først og fremmest om at reducere omkostningerne. 
Men i dag har virksomheder behov for mere end det: De har brug for en partner, som hjælper dem med at blive mere agile og opnå konkurrencefordele i den digitale verden.

I CGI taler vi om "managed it" i stedet for "outsourcing" fordi vi arbejder som en direkte forlængelse af din organisation og håndterer et stadigt mere komplekst miljø af teknologi, processer, systemer og software.

Managed it services handler om at levere værdi og er nøglen til at opbygge den robuste it supply chain, som er nødvendig for at øge agiliteten, skalerbarheden og modstandsdygtigheden. Det er forudsætninger for at optimere driften, reducere omkostningerne, forbedre cybersikkerheden og sikre databeskyttelsen.

I vores partnerskaber om managed it services hjælper vi også med at forbinde front- og backendsystemer og processer, så det bliver muligt at introducere nye, innovative produkter og services hurtigt og fleksibelt.

En pålidelig partner, der leverer resultater


Pres på omkostningerne og skærpet konkurrence får banker og finansielle virksomheder til at udskifte deres gamle it-systemer med moderne, fleksible løsninger.

Vores kunder ser os som en kompetent og pålidelig partner. Vi påtager os servicerisikoen samtidig med at vi tilpasser os dine prioriteringer, efterhånden som de udvikler sig, og vi finder hele tiden nye veje til at øge produktiviteten. Vi tilpasser vores brancheførende metoder, værktøjer og processer så de passer til dit specifikke miljø for at sikre at vi lever op til vores performanceforpligtelser med fuld kontrol over omkostningerne.

Fordelene ved vores partnerbaserede tilgang er, at vi arbejder med prædefinerede resultater, at prissætningen er forudsigelig og at vi kan skabe betydelige besparelser på kort og langt sigt. Vi skaber et højere engagement fra leverandører, øget innovation, forbedret drift, højere kvalitet, kortere time-to-market og reduceret risiko.

32
leverancecentre i
vores globale netværk
45
års
erfaring
           
IAOP Global Outsourcing 100 logo

15 år som førende i 
IAOP Global Outsourcing 100®

           

 

En katalysator for din digitale rejse:

CGI's Management Foundation

CGI’s Management Foundation omfatter de elementer, som definerer og styrer ledelsen af vores virksomhed. Disse kontroller fokuserer på, at vi kan levere services af høj kvalitet, som er fuldt tilpasset dine behov som kunde.

IT governancemodel

Vores it governancemodel er baseret på den optimale kortlægning af ansvarsområder og går langt videre end traditionelle ledelsesmodeller og modeller, som fokuserer på omkostninger og arbejdsforhold. Den er fleksibel, modulær og omkostningseffektiv.

Innovation og kontinuerlig forbedring

Vores samarbejdsbaserede tilgang til innovation og kontinuerlig forbedring fokuserer på at nå dine forretningsmål. Vi arbejder med at få mennesker, processer, teknologi og sikkerhed til at passe sammen med din forretningsstrategi og enterprisearkitektur.

Transformational roadmap

Vi har et omfattende transformational roadmap til at migrere fra dit nuværende it-stadie til det ønskede stadie. Roadmap'et er understøttet af vores it governancemodel og målepunkter for service.

IT services - målepunkter

Vores forpligtelse er at levere resultater og kontinuerlig produktivitetsforbedring ved at måle på ydelsen, kvaliteten og effektiviteten af it services forbundet til den forretningsværdi, du kan opnå med it.

Framework, processer og værktøjer

CGI’s Client Partnership Management Framework omfatter gennemprøvede processer og værktøjer til at levere effektive og sikre it services af højeste kvalitet, som dækker alle aspekter af vores engagementer.

Globale leverancer

CGI’s globale netværk af leverancecentre giver adgang til de rette kompetencer, på det rette sted, på rette tid og til den rigtige pris.

Managing for excellence

CGI’s Managing for Excellence-proces giver dig overblik og gennemsigtighed over dine it-services, samtidig med at ansvar og ejerskab for performance og resultater er konsolideret.