I Danmark garanterer kræftpakker hurtig behandling af høj kvalitet, men når hver tredje dansker får kræft, kommer sundhedssektoren og patologiafdelingerne under kolossalt pres. CGI's patologiløsning, kombineret med avanceret billedanalyse, er et vigtigt værktøj til adressering af disse krav.

Læs mere om end-to-end digital patologi til hele Danmarks sundhedsvæsen