16. oktober 2023

Høj fødevaresikkerhed, centralt overblik over bedrifter samt korrekt medicinering af dyr til fødevareproduktion er noget, de fleste danskere tager for givet. 
Det kan de blive ved med at gøre, for takket være effektive, digitale løsninger kan landmænd og myndigheder samarbejde effektivt til gavn for hele Danmark.

I de kommende ni år er det fortsat CGI, som driver og udvikler de løsninger, fødevareproducenter, landmænd og myndigheder bruger hver eneste dag.
CGI har nemlig, efter et udbud, genvundet kontrakten på de vigtige it-systemer, som ejes af Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen.

Kontrakten omfatter drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af Det Generelle Landbrugsregister (GLR,) det Centrale Husdyrsregister (CHR,) mobile apps og et større kompleks af tilhørende delsystemer.  

Administration, forskning og hurtig smittesporing

GLR er Landbrugsstyrelsens centrale database til registrering af landbrugsbedrifter og landbrugsarealer i data. GLR samler data om landbrugsbedrifter og -arealer centralt, så informationerne kan bruges til fx 

  • Administration af bl.a. tilskud
  • Forskning
  • Udveksling af data med andre offentlige myndigheder

CHR er Fødevarestyrelsens centrale database til registrering af dyrehold (besætninger) og husdyr. Formålet med CHR er at sikre hurtig og effektiv smittesporing ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme, fx svinepest, mund- og klovsyge og fugleinfluenza.

Også brugen af medicin til dyr bliver registreret i CHR, som desuden bruges til at overvåge forskellige sygdomme for at undgå udbrud blandt dyr.

Den rette partner

Administrerende direktør i CGI Danmark, Maiken Lykke, glæder sig over den nye aftale med Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen:

"Vi har gennem mange år haft et tæt og godt samarbejde med begge styrelser. Det glæder vi os til at fortsætte. GLR og CHR er nogle vigtige systemer for det danske samfund, og vi er stolte over at være med til at holde fødevare- og landbrugssektoren kørende.

"Digitalisering af den offentlige sektor er et af CGI's strategiske fokusområder. Med den nye aftale beviser vi endnu en gang, at CGI er den rette partner med en stærk kombination af dyb, domæneviden, teknisk indsigt og en robust leverancemodel," siger Maiken Lykke.