Væksten i onlinehandel fortsætter med uformindsket styrke. Nogle mener endda, at online på sigt helt vil gøre det af med fysiske butikker. Men faktum er stadig, at forbrugerne sætter stor pris på den unikke oplevelse, den fysiske butik tilbyder:
At komme helt tæt på produkterne, at have kontakt med salgspersonalet og ikke mindst at kunne kigge på må og få - med risikoen for impulskøb.

Hidtil har digitalisering af detailhandelen være meget fokuseret på e-handel, men det skal blot ses som en lille del af et langt større billede. Nye teknologier giver detailhandelen mulighed for at kombinere deres ekspertise i fysisk handel med data opsamlet i butikker og dermed få værdifuld viden om forbrugernes adfærd. Indsigt, som de kan handle på.

For den traditionelle, fysiske butik er udfordringen ofte, at kundernes "dataspor" begynder og slutter ved kassen. Butiksejeren ved, hvad kunderne køber, men ikke meget mere end det. Hvad kiggede kunderne ellers på uden at købe? Hvor i butikken opholdt kunderne sig længe?

Det - og mange andre - spørgsmål kender man ganske enkelt ikke svarene på. Selv med et loyalitetsprogram ved man ikke, hvornår eller hvor ofte, kunderne har besøgt butikken, hvis de ikke har købt noget. Med sensorer, Wi-Fi access points og Video Analytics kan butikken indsamle et hav af informationer, som giver nye forretningsmuligheder. Butikken kan for eksempel interagere med kunder, som har besøgt butikken uden at foretage køb, med relevante og attraktive tilbud på et senere tidspunkt.

Med Video Analytics kan ledere identificere "døde" og godt besøgte områder, analysere reaktioner på tilbud og in-store aktiviteter, kortlægge travle og ikke travle perioder og optimere vagtplanen ud fra det.

Og med mobiltelefonen som fremtidens digitale kundekort kan butiksejere give deres kunder en suveræn service, som begynder, når kunden træder ind i butikken og bliver mødt med personligt tilpassede tilbud baseret på præferencer og købshistorik.

Men opsamling af data er kun den ene side af historien. Informationerne skaber kun reel værdi, når de bliver opbevaret, analyseret, koblet sammen med de enkelte kundeprofiler og omsat til handling. CGI hjælper detailhandelen med at udnytte mulighederne, opnå indsigt og handle på den. Vi bruger en stærk kombination af viden, teknologi, data og værktøjer til at bygge bro mellem den fysiske og den digitale verden.

Vi hjælper også med at udvikle fleksible strategier, der kan tilpasses fremtiden i takt med at omverdenen ændrer sig. Vores metode bygger på lav investering, lav risiko, pilotprojekter og hurtigt Proof-of-Concept, så fastlåste og fejlslagne strategier undgås.