CGI kommer med dyb ekspertise, når kunder skal have hjælp til at administrere store mængder data og bruge avanceret analyse, herunder kognitive systemer og kunstig intelligens, for at optimere og understøtte forretningen.

Vores erfaring og ekspertise omfatter

  • Big data og advanced analytics CGI 's dataanalyse-løsning til byen Helsinkis busselskab har resulteret i smidigere og mere rettidig bustrafik, mere tilfredse passagerer og miljømæssige fordele.
  • Fjernstyring af offentlige trafik- og infrastrukturanlæg I Holland arbejder CGI for Rijkswaterstaat (RWS), der forvalter de vigtigste motorveje og det nationale vandsystem. Her er vi ved at afprøve en smart og dynamisk Internet-of-Things løsning (IBOR), som gør det muligt at fjernstyre gadebelysning ved hjælp af en computer, tablet eller smartphone.
  • Vejtrafik dataregistrering For det svenske Trafikverket administrerer og driver CGI et billedoptagelsessystem til at behandle registreringen af vejtrafik. CGI er også blevet valgt som den strategiske it-samarbejdspartner af Trafikverket og bistår bl.a. med modernisering af arbejdspladser og i det hele taget modernisering af Trafikverket-applikationer. 
  • Intelligente transportsystemer (ITS) CGI er PMO og giver teknisk assistance i Mellemøsten til et af verdens største ITS-projekter.
  • Opkrævning af vejafgifter CGI er leverandør til 3 af de 8 nationale vejafgiftsordninger i Europa. CGI’s Traffic360 løsning kombinerer automatiserede og manuelle processer til at indfange data fra millioner af nummerplader, hvilket giver 100 % pålidelige data til operatørerne til korrekt opkrævning af vejafgifter og bompenge.
  • Behandling af bøder CGI-udviklet systemer har siden 1987 hjulpet byen New York med en effektiv håndhævelse og opkrævning af over 11 milliarder USD for bøder, der er udstedt i forbindelse med parkering, kørsel for rødt lys, kørsel i busbaner, hastighedsoverskridelser samt bøder for kørsel i metro og bus uden billet.
  • Selvkørende biler CGI har deltaget i EU-Kommissionens CVIS-initiativ og i SPITS-programmet i Holland og har derigennem medvirket til at skabe teknologier til indbygning i bil og til brug i infrastrukturen, der vil forvandle hvordan køretøjer kommunikerer med hinanden og trafikinfrastrukturen.
  • Trafiksikkerhed CGI var hovedleverandøren og systemintegrator for Ministère des Transports du Québec’s pilotprojekt for at forbedre trafiksikkerheden ved at installere fotoradarer 15 steder.
  • Ruteplanlægning CGI’s ruteplanlægning giver anbefalinger om den bedste offentlige transportforbindelse til en destination. I Finland, hvor pendling er en stor del af folks liv, og miljørigtig transport er meget vigtigt for mange, er Helsinki’s rejseplanlægger den tredjemest kendte hjemmeside. Løsningen er implementeret mere end 35 gange, herunder én landsdækkende implementering samt implementeringer i byer og regioner i Finland og USA.

CGI tilbyder også et udvalg af løsninger til øget bæredygtighed og mobilitetstjenester og løsninger, designet til at reducere vores kunders CO2-udledning og meget mere.